Hjem Nyheter Spiralen-tunnelen er stengt

Spiralen-tunnelen er stengt

Stengingen av tunnelen gjør at Klokkargaarden barnehage på Spiraltoppen også må stenges og barna flyttes til Sturlahuset på Neperudjordet. Der skal de være fra 2. januar til 1. juli.

Kafeen på Spiralen holder stengt i samme periode, men vil levere lunsj og middag til arbeiderne i anleggsperioden. Det er B. S. Graveservice AS som er utførende entreprenør. 

Spiralen og området rundt er et populært utfartssted, sommer som vinter. Her ses parkeringsplassen og kafeen fra en luftballong. Foto: Birgitte Simensen Berg.

Det er allerede arbeidet med fjellsikring, vegetasjon er hogd ned og annet arbeid er utført på utsida av tunnelen. Nå skal tunnelen inni Spiralen renoveres og bli finere enn den noen gang har vært. Fra venstre Knut-Arne Lysebo (GDA), Martin Stamnesøy og Michael Marjala (Gjerden fjellsikring). Foto: Birgitte Simensen Berg.

Kommune håper at byens innbyggere har forståelse for at Spiralen må stenges og ulempene det vil medføre. Alternative veier i marka er: Zikk Zakken, Kloptjern, Neperudjordet, Landfalltjern og fra Lier.

Nytt i tunnelen

Etter at tunnelarbeidet er ferdig, vil man få blant annet brannventilasjon, vann- og frostsikring, ny belysning, nytt lys i rømningstunnelen, nytt nødnett, styring, regulering og overvåking av tekniske anlegg i tunnelen, mobildekning, nødstrøm til kritiske anlegg, havarinisjer, tre nye tekniske bygg, bergsikring og nytt dekke.

[email protected]