Hjem Nyheter Statens store inntektskilde får endelig ny drakt: Fristen nærmer seg

Statens store inntektskilde får endelig ny drakt: Fristen nærmer seg

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark
Merverdiavgift er statens viktigste inntektskilde og dagens ordning ble innført i 1970. Selv om det har kommet nye skjemaer, leveringsmåte og IT-systemer siden den gang, var det på tide med en modernisering. – Endringen vil gjøre det enklere for næringslivet å rapportere til Skatteetaten. I tillegg blir opplysningene riktigere, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
I fjor lanserte Skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret som automatiserte behandlingen av de fleste søknadene og dermed kuttet saksbehandlingstiden fra uker til sekunder. Nå kommer den nye mva-meldingen som gjør det enklere å rapportere til Skatteetaten.
Innen 11. april skal over 300.000 virksomheter rapportere mva-meldingen på nytt format.

Innsending fra system sparer tid og unngår feil
Mva-meldingen kan sendes direkte fra regnskapssystemet til Skatteetaten. Dette reduserer muligheten for feil i de innsendte opplysningene ved at de næringsdrivende ikke trenger å taste inn tallene manuelt. Virksomheten vil dermed spare tid på å rapportere, og det vil bidra til mindre oppfølging i etterkant for både dem og Skatteetaten.
Det blir enklere å rapportere riktig og vanskeligere for de som måtte bli fristet til å rapportere noe annet til Skatteetaten enn det som står i regnskapet.
– Vår erfaring er at det blir færre feil hvis opplysninger sendes direkte fra et regnskapssystem, istedenfor at man taster inn tallene selv. Derfor oppfordrer vi virksomheter til å bruke regnskapssystemet til å sende inn både mva-melding og skattemelding, sier Schanke Funnemark.

Viktig bransjesamarbeid
Leverandører av regnskapssystemer og årsoppgjørsprogrammer har samarbeidet tett med Skatteetaten og lagt ned mye arbeid for å tilpasse sine produkter til den nye mva-meldingen. Stadig flere næringsdrivende bruker regnskapssystemer, enten de nye enkle systemene som er beregnet på små virksomheter, eller de mer omfattende systemene som regnskapsførere bruker.
Viktig informasjon bør bare ligge i én kilde og så hentes opplysningene derfra. Med flere kilder kan det bli noen feil når det er store mengder data, og det er arbeidskrevende å holde oppdatert tilsvarende informasjon flere steder. Vi ønsker at regnskapssystemet skal være kilden for informasjon om virksomheters økonomi, og så kan de rapportere til oss derfra, sier Schanke Funnemark.

Fristen nærmer seg
De fleste selskapene rapporterer og betaler inn mva annenhver måned, og årets første frist for deres levering av mva-melding er 11. april. Enkelte virksomheter rapporterer ukentlig og har brukt den nye mva-meldingen siden januar.
– Den nye løsningen har fungert veldig bra og mange har valgt å rapportere fra regnskapssystemet istedenfor for å skrive tallene inn i den nye portalen. Vi håper at andelen blir enda høyere når majoriteten snart begynner å rapportere med den nye løsningen. I år er fristen i påskeuken, så vi anbefaler å levere i god tid før fristen, sier Schanke Funnemark.