Arbeid i denne fjellskjæringen gir litt støy i snaue to uker. Kjell Wold

Steinberg: To uker med en god del støy

Skrevet av RED
05.02.2020 12:25 - OPPDATERT 12.02.2020 08:29

Fra 11. februar og snaue to uker framover, blir det en del støyende arbeider i området Kilen ved Steinberg.

Mye fjell skal pigges ned før fjellskjæringen ved Kilen kan sikres med bolter. Foto: Kjell Wold.

Det skal pigges i fjellskjæringen fra jernbanen og vestover. Dette må gjøres før en kan sikre skjæringen med bolter. Arbeidene vil medføre noe støy for de nærmeste naboene, men disse arbeidene vil kun foregå på vanlig dagtid fram til 19-tiden, opplyser Statens Vegvesen til Byavisa. 

Piggingen skal være ferdig innen to uker fra oppstart. Arbeidet påvirker ikke trafikkavviklingen på E134 gjennom anleggsområdet.

[email protected] 

 

Les mer om:

Steinberg