Hjem Kultur Stem over kunstverk som skal utsmykke Fjordbyen

Stem over kunstverk som skal utsmykke Fjordbyen

I februar 2020 ble konkurransen utlyst for det første permanente kunstverket som skal realiseres for Fjordbyen som skal komme.

I utlysningen ble kunstnerne utfordret til å foreslå kunstverk som bidrar til å skape møteplasser og kan engasjere befolkningen aktivt inn i kunstprosjektet og dermed inn i stedsutviklingen.

– Vi fikk inn søknader fra 46 kunstnere og av disse har kunstutvalget plukket ut tre kunstnere til en skissekonkurranse hvorav et forslag vil bli valgt ut for å realiseres i løpet av 2021. De tre kunstnerne som er med i konkurransen jobber på veldig ulike måter og vi gleder oss nå til å se forslagene de har utviklet spesielt for Lierstranda og Gilhusbukta med tanke på den kommende Fjordbyen, sier leder av kunstutvalget Nina Guzman Toft.

Det ble kunstnerne Milo Galdi Lavèn, Gunilla Bandolin og Anne-Britt Rage med teamet Anneke von der Fehr, Christel Fetzer og Radwan Zanhar som ble plukket ut til å være med i konkurransen videre.

– De skal levere kunstforslag i containerne som åpner for publikum søndag 23. august. Vanligvis publiseres ikke forslagene i en slik skissekonkurranse offentlig, men her vil publikum bli invitert til å se litt av prosessen bak et kunstverk i offentlig rom, og også komme med sine meninger om kunst-forslagene. I løpet av utstillingsperioden blir både skoleklasser og politikere og kommuneadministrasjon invitert på omvisning, forteller Toft.

Nå på søndag blir også du invitert til å stemme over det kunstverket som du ønsker å se ferdigstilt i allerede 2021.

 I disse tre containere står det kunst-forslagene, som du kan stemme over. Foto: Hina Aslam

– Selv om det er et kunstutvalg som bestemmer til slutt vil selvfølgelig befolkningens  stemme også bli lagt i grunn, sier Toft. 

Hun håper at så mange som kan tar seg turen for å stemme.

Søndag 23. august kl 13-15 inviteres det til offisiell åpning og familiedag. Her kan publikum se utstillingene med kunst-forslagene og stemme på forslaget de synes er best.

Det vil bli drop-inn kunstverksteder for barn og lekne voksne og BUA kommer med aktiviteter. Gilhusodden med fin badestrand og friluftsområder er bare 150 meter unna på blåmerket sti så her kan man få kunst, kulturopplevelser og friluftsliv i samme utfluktsmål en sensommer søndag.

– Dette kommer til å bli en hyggelig familiedag, lover Toft.

1.oktober blir vinneren av konkurransen annonsert, kunstneren skal så i gang med å produsere kunstverket som skal stå ferdig i løpet av 2021.

Utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen er ett av de største og mest spennende byutviklingsprosjektene i Norge i tiden som kommer, og kan bli et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling på internasjonalt nivå.

Visjonen om en ny Fjordby der folk, fjord og fremtid møtes skal forankres i en fremtidsrettet, robust og gjennomførbar områdereguleringsplan for Lierstranda.

Området er et kystområde på 1000 dekar og ca. 2,5 km langt.

[email protected]