Hjem Annet Sterk økning av voldssaker

Sterk økning av voldssaker

Konfliktrådet i Buskerud har mottatt 186 saker i første halvår 2019. Den største sakskategorien omhandler vold. I alt har 16 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff eller fått ungdomsoppfølging, som utgjør mer enn en dobling siden forrige år. Tendensen er like klar i vårt fylke som på landsplan – konfliktrådene behandler stadig mer alvorlig saker.

Samarbeid med politiet
Av de 186 sakene er 117 oversendt konfliktrådet fra politiet. Av disse var det 81 straffesaker og 36 sivile saker. 

– Det gode samarbeidet med politiet fungerer, med mer enn 20 prosent flere oversendte saker. Voldssaker dominerer statistikken i Buskerud, mer enn en fjerdedel av sakene som er behandlet hos oss, er voldssaker. De 25 voldssakene omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente – til vold i nære relasjoner, sier rådgiver Lars Otto Justad i Konfliktrådet i Buskerud, og viser til ny forskning som sier at ofre for voldshandlinger kan ha godt utbytte av å møte gjerningspersonen under trygge forhold.

– Ansikt til ansikt han hendelsen bearbeides og angsten reduseres – samt at et slikt møte kan forhindre nye lovbrudd, sier han.

Tredelt reaksjonsform
Siden iverksettelsen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for fem år siden, er 17 ungdommer mellom 15-18 år idømt ungdomsstraff, mens 48 har fått ungdomsoppfølging i Buskerud.

– Reaksjonen er tredelte med et innledende ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, deretter en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og så et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene, forklarer Justad. 

I første halvår av 2019 har 16 ungdommer i fylket vårt fått en av disse reaksjonen, noe som er en økning på hele 129 prosent. Dette vitner om godt samarbeid mellom ulike instanser i Buskerud og ikke minst et godt samarbeid med politi.

Konfliktrådet i Buskerud har 22 meklere

[email protected]

 

Tall på landsplan

  • Konfliktrådene i Norge har mottatt 3.895 saker i første halvår av 2019.
  • Voldssaker utgjør nesten en fjerdedel av samlet saksmengde.
  • 32 ungdommer mellom 15-18 år er idømt ungdomsstraff, mens 221 har fått ungdomsoppfølging.  
  • Antallet siden iverksettelse 1. juli 2014 er henholdsvis 233 og 1.742. 
  • Tallene for første halvår 2019 viser en svak nedgang på fem prosent i antall saker fra året før (4118 saker).