Hjem Nyheter Sterk vekst i byggevaremarkedet

Sterk vekst i byggevaremarkedet

Det har vært positiv vekst for byggevarenæringen i store deler av landet, men det er klare regionale forskjeller. Den store veksten i byggevarehandelen er sterkt påvirket av koronaviruset og myndighetenes smitteverntiltak.

? Byggevarehusene har opplevd et voldsomt oppsving i salget til privatkunder, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

I en tid der mange ikke har kunnet bruke penger på tjenester som frisør, restaurantbesøk og fritidsreiser, har en større andel av konsumet blitt vridd mot byggevarer. Nærliggende varekategorier som hus og hjem, møbel og interiør har også hatt sterk vekst i samme periode.

? Det er nok mange nordmenn som har tilbrakt mer tid hjemme og benyttet denne spesielle situasjonen til å arbeide på egen bolig, mener Koksvik.

Svake utsikter

Aktørene i byggevarenæringen står samtidig ovenfor svake utsikter og stor usikkerhet. Virkningene av det kraftige tilbakeslaget i norsk økonomi og svekkelsen av boligmarkedet, med blant annet tørke i igangsettingen av nye boliger, vil raskt kunne overgå den kortsiktige oppgangen i privatmarkedet.

? Byggevarehandelen er veldig utsatt for ettervirkningene av pandemien. Det utøvende ledd melder om liten reserve i ordrebøkene, så dette vil nok ramme byggevarehandelen langt inn i 2021, sier Koksvik.

Virke etterspør tiltak

I lys av dette er det viktig at myndighetene nå bidrar med tiltak som stimulerer etterspørselen i byggenæringen, derfor har Virke spilt inn flere tiltak.

* Tette vedlikeholdsetterslepet i den offentlige bygningsmassen gjennom statlige og kommunale byggherrer.
* Energieffektivisering av eksisterende bygg ved bruk av ENOVA-støtte, med enklere og høyere støtteordninger.
* Skattefradrag for rehabiliterings- og oppussingstjenester (ROT-fradrag) etter svensk modell.
[email protected]