Hjem Nyheter Stor fare for vårflom!

Stor fare for vårflom!

I Sør-Norge gjelder flomvarselet først og fremst elver som har en stor andel av som kommer fra området over 500–700 moh. I Nord-Norge gjelder det også elver fra lavereliggende dreneringsområde.

Sannsynlighet for størrelse på vårflom i utvalgte elver, blant annet Drammenselva. Illustrasjon: NVE.

Størst sannsynlighet i nord
– Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90% sannsynlighet. Men også i resten av landet er det i mange av de store innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men NVEs beregninger viser at denne sannsynligheten er liten.

Størrelsen på vårflommen og når det kommer er avhengig av været. Mest sannsynlig start på vårflomperioden i de større vassdragene er fra slutten av april i Sør-Norge, og fra midten av mai i Nord-Norge.

Rekordmye snø
Snømengdene er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. På landsbasis er 2020 det mest snørike året siden 2000, så langt.

NVE har beregnet snømengder for hele landet, basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt, tilbake til 1958. Siden den gang har det bare vært fem år med mer snø enn i år på landsbasis.

[email protected]