Hjem Nyheter Storkontrakt om ny bybru

Storkontrakt om ny bybru

Degree of Freedom AS skal regulere og detaljprosjektere alle fag knyttet til bygging av den nye bybrua. Brua som nå skal prosjekteres er utviklet av ingeniører hos Degree of Freedom AS og underleverandørene Saaha/Knight Arcitects og Aplan Viak. Norconsult, Light Bureau og Scan Survey er også underleverandører til prosjektet. Et anbudsgrunnlag skal være klart til mars 2021 og riving av gamle bybru kombinert med byggestart skal skje sommeren 2022. Den nye brua skal stå ferdig i løpet av 2025. 

Stor kontrakt 

-Det er deilig å få signert kontrakten så vi endelig kan komme i gang med planlegging av den nye bybrua vår. Jeg vet at vi har plukket det desidert beste vi kan få, sier Myhrvold Berg. Rådgiverfirmaet vant fram i konkurranse med sju andre firmaer, og kontrakten er den største Drammen kommune har inngått med et rådgiverfirma. Det er også den største kontrakten som Degrees of Freedom har signert.

Ordfører i Nye Drammen Monica Myhrvold Berg undertegnet i dag kontrakt om prosjektering av den nye bybrua med rådgiverfirmaet Degree of Freedom AS. Det er trolig den største kontrakten Drammen kommune har inngått med en rådgiver og har en forventet ramme på 40 millioner kroner. 

 

– Dette er den største jobben vi har hatt. Vi er veldig glade og stolte over at Drammen kommune har valgt oss til denne store viktige oppgaven, sier oppdragsleder hos Degrees of Freedom Birger Opgård. De har fått med seg at det har vært engasjement rundt både utforming og kostnadene i forbindelse med den nye brua, og lover at dette skal hensyntas. – Vi kommer til å ha veldig fokus på kostnader slik at det ikke blir noen budsjettsprekker. Og samtidig skal det bli en estetisk og flott bru, sier Opgård. 

Den nye bybrua slik den kan bli seende ut med kveldslys.

Todelt prosjekt

Bruprosjektet er delt i to deler, en del over jernbanen som bygges i regi av Bane Nor og den resterende delen over til Torget i regi av Drammen kommune. Degrees of Freedom AS er i dialog med Bane Nor og skal samkjøre byggingen av de to delene. Rådgiverne forsikrer om at brua likevel skal fremstå helhetlig, og ordføreren er klar på hvem som har siste ord på utformingen.

– Det er vi som bestemmer hvordan brua skal se ut. Der er det ingen tvil, sier hun. I tillegg til ny bybru skal det også prosjekteres en midlertidig gang- og sykkelbru som skal benyttes under byggeperioden.