Hjem Nyheter Større inntektsvekst i Drammen

Større inntektsvekst i Drammen

Medianinntekten; det er altså inntekten til den personen som ligger akkurat midt i haugen. Som har like mange personer over som under seg på listen, av de som er mer enn 17 år. Det er et bedre målepunkt enn gjennomsnittsinntekten, der én supermilliarder vil gi et håpløst skjevt bilde av inntektsnivået i kommunen.

Utviklingen siste år
Medianinntekten i Drammen kommune var 392.400 kroner i 2018, og dette er 9.000 kroner mindre enn medianen i hele kongeriket. Det viser de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Vi har sett nærmere på utviklingen det siste året, og finner at medianinntekten i Norge har gått opp med 3,1 prosent fra 2017 til året etter. I kroneverdi snakker vi om en vekst på 12.100 kroner. 
Dermed kan vi slå fast at Drammen har hatt en forholdsvis god utvikling. Her har medianinntekten gått opp med 3,5 prosent, eller 13.100 kroner. 

Rangering av kommunene
I Buskerud er det Hemsedal kommune som har hatt best utvikling, med en vekst på 8,5 prosent. I andre enden finner vi Rollag kommune, som bare har hatt en økning på 0,7 prosent.

I Norge kan vi kåre Roan kommune i Trøndelag til vinner i 2018. Her gikk den midterste inntekten opp med gigantiske ti prosent. Det er fire kommuner i landet som faktisk ha en nedgang i medianinntekten, og verst ut er Kvalsund i Finnmark, der summen gikk ned med 0,6 prosent. På denne «utviklingstoppen», med 422 kommuner, finner vi Drammen på 169. plass.

På topp og bunn
Når det gjelder hvem som har de høyeste medianinntektene, så er det fem kommuner i Akershus som topper, med Bærum som vanlig helt øverst – med en medianinntekt på 483.000 kroner. Det er nesten 167.000 kroner mer enn Bø kommune i Nordland, som ligger sist på listen. På denne oversikten er Drammen nummer 129.
I Buskerud er det Røyken kommune som topper med 437.300 kroner, mens Rollag er sist med 364.300 kroner.

[email protected]

 

INNTEKTSTOPPEN I BUSKERUD

Medianinntekt 2018, personer over 17 år. Utvikling siden året før. Kilde: SSB

Kommune   Median       Utv.   Utv. (%)

Drammen    392400         13100           3,5

Nedre Eiker  390200         12400           3,3

Øvre Eiker    394100         10500           2,7

Hemsedal     396700         31100           8,5

Hol     397100         20100           5,3

Flesberg        398500         20100           5,3

Krødsherad 387000         17200           4,7

Nes     371100         15100           4,2

Hole   435000         17100           4,1

Gol     388200         14000           3,7

Hurum          396100         13900           3,6

Nore og Uvdal         374100         12200           3,4

Ål        398000         12800           3,3

Lier     427300         13400           3,2

Modum        375100         11400           3,1

Ringerike      380900         11400           3,1

Røyken          437300         11300           2,7

Flå      374700         8800  2,4

Kongsberg   416600         9700  2,4

Sigdal 375900         6100  1,6

Rollag 364300         2600  0,7

 

Norge            401400         12100           3,1