KUTT, IKKE KAST. Aclima fikk DIP-støtte for å finne bruksområder for 20 tonn avskjærsmateriale i ullstoff. Foto: Ole Magnus Halvorsen

Støtte til innovasjon i krisetid

Skrevet av RED
14.05.2020 18:30 - OPPDATERT 14.05.2020 22:19

De siste seks årene har nyskapingsprosjekter i Viken mottatt nesten 7 millioner kroner i støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Nå kan virksomheter i fylket igjen søke om innovasjonsmidler.

– Det lokale næringslivet står foran store økonomiske utfordringer akkurat nå. Da er det ekstra viktig å satse på den fremtidige verdiskapingen som vi skal leve av i mange år fremover. Vi sitter på en pott på 8,5 millioner kroner til støtte for innovasjonsprosjekter. Min oppfordring til private virksomheter i fylket er denne: Søk om støtte nå, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal (bildet) i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Foto: Hanne Tråsdahl/DOGA

15 bedrifter fra Viken mottok til sammen 6,8 millioner kroner fra DIP i perioden 2014 til 2019. Blant mottakerne finner vi Aclima fra Krøderen og Drammen.

Året før mottok Vitenparken Campus Ås, DNV GL på Høvik og Spikkestad-produsenten Elopak på Spikkestad nesten to millioner i midler for å bruke designmetodikk i idéfasen i sine innovasjonsprosjekter.

I 2017 delte Flir UAS i Asker, TechnipFMC på Lysaker og Tomra Systems i Asker på om lag to millioner kroner fra DIP.

I 2015 mottok En Verden Av Tjenester AS i Drammen 300 000 kroner for å gå videre med et prosjekt knyttet til sammensatte renholdstjenester.

Gir bedre produkter og tjenester

Hvert år deler DOGA sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet ut midler gjennom DIP, som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet. 

– Pengene skal brukes til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen, et område som ellers ofte blir forsømt i nyskapingsprosjekter. Hensikten bak programmet er å få flere norske virksomheter til å prøve ut et innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. En forutsetning for å få støtte er at designere er med fra dag én i prosjektet, sier Hjemdal.

Han mener designdrevede prosjekter øker sannsynligheten for å komme fram til bedre og mer treffsikre produkter, tjenester og konsepter, noe vil føre til reell verdiskaping og økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

[annonse]
Fristen for å søke om DIP-midler er satt til 1. juni, og tildelingen skjer allerede i august.

[email protected]