Hjem Nyheter Strandpromenade, barnehager og skoler i Fjordbyen

Strandpromenade, barnehager og skoler i Fjordbyen

 

Prosjektutvikler Geir Hagehaugen. Foto: Jørn Grønlund

Prosjektutvikler Geir Hagehaugen og Eidos Eiendomsutvikling AS ga sist uke kommunestyret i Lier en orientering om arbeidet med områdereguleringsplanen. Oppdragsgiver er kommunen. 

WSP, Link og Multiconsult er engasjert som rådgivere for å utvikle planen. Den skal sendes kommunen på senhøsten i år. – Lite er hugget i granitt. Vi har gitt en status på hvor vi er i prosessen. Mye kan forandre seg før vi er ferdige, sier Hagehaugen.

Kvartalstruktur

Eidos planlegger for tydelig kvartalstruktur.

– Det gir stor fleksibilitet og mange valgmuligheter for varierte boformer, arkitektur og områder for rekreasjon. Vi ser for oss rekkehus og leilighetsbygg med varierte byrom, skoler og barnehager, sier Hagehaugen.

I oppdraget til Eidos er det gitt ulike føringer. En av dem er å gi fjorden tilbake med økte kvaliteter.

– Det gjelder ikke bare for folk. Også plantelivet, fuglelivet og fiskene i sjøen skal oppleve bedre kvaliteter for livsutfoldelse, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

Siktlinjer bevares

Lierstranda er utviklet gjennom mer enn 100 år. 

– Planen er å bevare de historiske siktlinjene. I tillegg må området utvikles og forandres mens arbeidsplasser opprettholdes.

Ut fra arbeidet med områdeplanen legges det opp til at oppstart kan komme mer enn ett sted.

– Først må områdereguleringsplanen godkjennes, så kan ulike deler detaljreguleres, sier Hagehaugen.

Bærekraftig miljøby

Fjordbyen Lier og Drammen skal utvikles som en nærhetsby. Utviklingen av byen skal bidra til redusert bilbruk.

Det som skjer i og rundt holdeplassene i kollektivtraseen, blir viktig for å få til en god og bærekraftig by som skal gjøre det enkelt å velge å gå og sykle. Og ingen skal ha lengre vei til kollektivholdeplass enn 500 meter, slik vi tenker i dag, sier Hagehaugen.

Det som også ligger i planarbeidet nå, er inntil ti barnehager, tre–fire nye grunnskoler, butikker, serveringstilbud og en lang strandpromenade.

– Vi planlegger å utvide strandpromenaden fra Brakerøya til Gilhus, avslutter prosjektutvikler Hagehaugen.

Ny fjordby for 20.000

  • Fjordbyen Lier og Drammen får 20.000 beboere og 20.000 arbeidsplasser.
  • Nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark på Brakerøya er starten på Fjordbyen.
  • Arbeid med områderegulering for resten av Lierstranda pågår. Planforslaget skal sendes Lier kommune innen årsskiftet.

Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier på Lierstranda. Vårt oppdrag er å utvikle den nye Fjordbyen Lier og Drammen. Området dekker 1,3 kvadratkilometer med strandlinje på 2,5 kilometer til Drammensfjorden. 

[email protected]