Hjem Nyheter Strengere føringer for vern av kulturminner

Strengere føringer for vern av kulturminner

Det skal ikke lenger være en formalitet å få godkjent riving av bygg med høyeste verneklasse i Drammen. 

– Når det er verneklasse A vil det helt garantert sitte veldig langt inne å rive. Det er absolutt siste instans fra vår side. Det ligger i den politiske plattformen til det nye kommunestyret at vi ønsker en mye strengere politikk på vern, sier Sørensen. 

Egen tilstandsvurdering

De siste årene har utbyggere tilsynelatende fått gjøre som de vil med verneverdige bygg, og har nesten alltid fått godkjent søknader om riving. Slike søknader baserer seg gjerne på tilstandsvurderinger gjort av utbygger selv, som kommunen igjen legger til grunn når søknader godkjennes. 

 – Det er ofte problemet at det alltid konkluderes med at bygget er i så dårlig stand at det må rives. Når utbygger selv vurderer tilstanden til bygget er det ofte målt opp mot potensialet for å tjene penger. Og da er det alltid sånn at det er lurest å rive, forklarer Sørensen. Han legger til at i Oslo har det vært mye strengere føringer for vern, slik at utbyggere vet at det ikke er noen vits å kjøpe verneverdige bygg med tanke på å rive. 

I hovedstaden blir gamle bygårder med store skader heller totalrenovert slik at eksisterende fasader kan bestå, og dermed sikres byggenes estetiske utforming. 

Politisk behandling 

Erik Christoffersen fra BACI Invest AS som eier Kirkegata 5 har uttalt til Byavisa at han er trygg på å få rivningstillatelse på bakgårdsbygningen der. Han henviser til at kommunen selv har gjort tilstandsvurderinger på eiendommen og konkludert med at bygningen kan rives. Foreløpig foreligger ikke en formell godkjenning for riving, men det vil bli lagt inn søknad i forbindelse med planarbeidet rundt leilighetskomplekset som BACI Invest AS ønsker å bygge på tomta. Men slike søknader om riving av bygg i høyeste verneklasse skal først godkjennes i kommunestyret. 

– Det skal ikke rives i verneklasse A uten politisk behandling. Administrasjonen kan ikke gi tillatelse til det på egen hånd, forklarer Sørensen. Gruppelederen fra Miljøpartiet de Grønne varsler at tiden er over da utbyggere kunne ta det for gitt å få rivningstillatelser på kulturminner.