Hjem Nyheter Strøm Gundersen totalrehabiliterer Kommunegården i Sandvika

Strøm Gundersen totalrehabiliterer Kommunegården i Sandvika

Rivningen av eksisterende bygningsmasse er allerede igangsatt i en egen entreprise. Etter ferdigstilt riveentreprise er bygget strippet ned til betongdekker og søyler. Deretter skal Strøm Gundersen starte oppbygging av kommunegården. Selskapet er et datterselskap i AF Gruppen. 

Bygget vil ferdigstilt bestå av ca. 33 500 kvm og skal etter ombygging ha en kapasitet på ca. 1 300 aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Det skal velges planløsninger og tekniske løsninger som gir kommunen et attraktivt arbeidsmiljø og et fleksibelt, arealeffektivt, tilpasningsdyktig og driftsvennlig bygg i leieperioden.

Kontrakten gjennomføres som en samspillsentreprise. Arbeidene er delt i to faser. Fase 1 er en prosjekteringsperiode med videreutvikling av forprosjektet. Fase 2 omhandler selve byggearbeidene. 

Fase 1 – Samspill forprosjekt, starter i mai 2020 og avsluttes i oktober 2020.

Fase 2 – Samspill gjennomføring, starter i oktober 2020 og ferdigstilles desember 2022.

– Kommunegården er et viktig symbolbygg for Sandvika der det er satt høye krav til klima og fleksibilitet. Vi ser frem til å samarbeide med Bærum Kommunale Pensjonskasse og deres prosjektledelse fra Insenti på det som blir et spennende og omfattende prosjekt, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

[email protected]