Hjem Forbruker Suksess med gratis parkering

Suksess med gratis parkering

I desember 2018 lanserte kommunen gratis parkering i Thams gate, Blichs gate og Grev Wedel p-hus fra klokka 16 på hverdager og etter 12 på lørdager og hele søndag. Før dette var det omlag 15 prosent belegg i p-husene på ettermiddager, men dette har nå steget til opp mot 50 prosent. 

– Hovedkonklusjonen er at gratisparkeringen både blir benyttet og verdsatt, og vi får mye positive tilbakemeldinger. Grovt sett blir halvparten av kapasiteten benyttet nå. Det er en markant økning, sier daglig leder i Dpark AS, Claus Mølbach-Thellefsen. 

Dpark er et underselskap av Drammen Parkering KF, som er eid av Drammen Kommune. 

Til sentrumsbutikker

Utenom gratistiden koster det 25 kroner per time i p-husene, og makspris 150 kroner dagen. Prisene på gateparkering ble derimot dyrere i februar i år, og nå koster det opptil 40 kroner timen ute. Dette har ført til at p-husene også brukes mer på dagtid. Makstiden for uteparkering har også blitt redusert fra 5 til 3 timer. Ambisjonen har vært å øke sirkulasjonen på parkeringsplassene, noe som skal bidra til økt sentrumshandel. Senking av makstid har ført til at de som parkerer hele dagen heller parkerer på p-hus. 

– Dette sikrer enklere tilgjengelighet til sentrumsbutikker for de som bare skal hente noe, gjøre et kjapt ærend eller handle kun et eller et par steder, sier daglig leder i Byen Vår Drammen Tom Søgård.

Fortsatt ledige plasser

Det ser ut til at denne gratisparkeringen kommet for å bli. Kostnaden anslår Mølbach-Thellefsen til i overkant av 1,5 millioner kroner – altså antatt tapt inntekt som konsekvens av at folk parkerer gratis. Han sier at gratisparkering var et forslag fra politisk hold, og at de nok har ansett at totalregnestykket viser at det er lønnsomt for byen.  

– Endring i parkeringsmønster tar tid, men nå ser vi effekten, sier han, og nevner videre at p-husene var stappfulle under Elvefestivalen i år, i motsetning til tidligere år. Men fremdeles er altså halvparten av plassene fortsatt ledige i p-husene på ettermiddagene, så det er rom for flere. 

Tom Søgård mener det fortsatt kan gjøres en jobb for å spre budskapet. 

– Ordningen burde vært markedsført bedre. Byen Vår Drammen fortsetter å informere publikum gjennom drammen.no, og vi håper butikkene fortsetter å bidra gjennom sine kanaler, sier Søgård. 

[email protected]