Hjem Nyheter Svak handleutvikling i Drammen

Svak handleutvikling i Drammen

I løpet av de seks første månedene av inneværende år har omsetningen i detaljhandelen økt i Drammen kommune. Gjennomsnittet for hele Norge var opp 1,4 prosent per innbygger. I Drammen har omsetningen per innbygger gått opp med marginale 0,3 prosent.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gjelder omsetningen (eks moms) fra alle mva.-registrerte utsalgssteder i Drammen kommune. Detaljhandel dreier seg om «alt» man kan få kjøpt, fra melk og brød, til smykker, møbler og juletrepynt. Det er noen unntak, og det er handel på bensinstasjoner, bilforretninger og agentur.  

Tabellene baserer seg på innbyggertall, og forteller altså noe om hvor stor omsetningen er i forhold til hvor mange som bor der.

Kommuner med større nettbutikker troner på toppen. Denne nettomsetningen blir registrert i kommunen hvor nettbutikken holder til, selv om du sitter i Drammen og netthandler.

På listen over de 422 kommunene i Norge, kommer Drammen på 61. plass, med 45.754 kroner per innbygger. Snittet i hele Norge er 40.495 kroner per beboer, så her er Drammen et stykke foran. 
Så det er utviklingen som forteller oss om handelen går opp eller ned. For Drammen sin del var det en økning på 130 kroner per innbygger fra første halvår i fjor, til samme tid i år. En titt på den samme landsoversikten forteller oss at dette er landets 241. beste utvikling, målt i prosent. 
Det er 253 kommuner i Norge som har pluss i regnskapet, ti står på stedet hvil, og 158 har reduksjon. Av de 21 kommunene i Buskerud er det 15 som har fremgang. Best vekst i Buskerud har Øvre Eiker kommune, som øker med 11,9 prosent. Størst reduksjon har Røyken og Flå kommuner, med over syv prosent nedgang.

[email protected]

FAKTA: HANDLETALL I BUSKERUD
Omsetning per innbygger i egen kommune, første halvår. Utvikling siden første halvår i fjor. Kilde: SSB

Kommune                          Kr/innb               Utv. (kr)               Utv (%)

Øvre Eiker                           27.711                  2.953                     11,9

Nore og Uvdal                   36.511                  2.424                     7,1

Sigdal                                    27.269                 1.689                     6,6

Nes                                        38.992                 2.280                     6,2

Hole                                      18.904                  970                        5,4

Hemsedal                           66.245                  3.255                      5,2

Rollag                                   27.152                  1.273                      4,9

Hol                                         62.827                 2.783                     4,6

Lier                                        45.524                1.693                       3,9

Gol                                        69.086                2.122                       3,2

Flesberg                              25.437                   626                         2,5

Nedre Eiker                        50.415                   651                         1,3

Drammen                           45.754                   130                         0,3

Krødsherad                        34.592                    96                          0,3

Modum                               31.635                     27                          0,1

Ringerike                            42.771                     13                          0,0

Kongsberg                          39.033                  -38                         -0,1

Ål                                           34.122                  -237                       -0,7

Hurum                                 22.652                  -370                      -1,6

Flå                                          57.450               -4.610                    -7,4

Røyken                                 19.946                  -1.671                   -7,7

 

Norge                                   40.495                  556                         1,4