Hjem Næringsliv Bare 14 nye virksomheter i Drammen i fjor

Bare 14 nye virksomheter i Drammen i fjor

Er du klar over hvor mange bedrifter som finnes i Norge? Ikke mindre enn 590.810 i tallet, forteller Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er altså én bedrift for hver niende nordmann. 

Antall i Drammen
I samme tabell finner vi at det var registrert 9.868 virksomheter i Drammen kommune ved inngangen til 2020. Det som også er interessant i denne ferske statistikken er å se på utviklingen gjennom det siste året. I hele Norge kan vi se at antallet virksomheter har økt med totalt 8.854 i løpet av 2019. Dette er et tall som ikke bare inneholder nye foretak, men som også er fratrukket alle selskapene som har gått konkurs eller som har lagt inn årene.
Antall virksomheter i Norge har således økt med 1,5 prosent i løpet av fjoråret.

Utviklingen i Drammen
Utviklingen i Drammen har vært svakere enn det som vi kan si er «normalen». For i Drammen har antallet økt med kun med 14 de tolv månedene, og veksten utgjør en økning på marginale 0,1 prosent her. 

– Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner, med tolv prosent av virksomhetene, forteller SSB på sine nettsider.Størst økning var det innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, mens det var størst nedgang innen omsetning og drift av fast eiendom. 

De fleste virksomhetene er små. Kun 17 prosent hadde fem eller flere ansatte, mens nær to tredjedeler var uten ansatte. De som driver enkeltpersonforetak er ikke ansatt i virksomheten sin.

Topp og bunn
Vi har tatt en titt på landsoversikten for å kåre «vinnere» og «tapere» i denne statistikken. Det nye kommunekartet i Norge inneholder 356 kommuner, og av disse var det 236 som hadde økning, mens 103 hadde nedgang. Da er utregningen gjort på en måte der sammenslåinger og utvidelser ikke påvirker regnestykket.
Aller størst økning i antall virksomheter har Jevnaker i nye Viken fylke. Her var det en vekst på 7,2 prosent. I andre enden finner vi Vevelstad i Nordland, der antallet krympet med hele ti prosent.

Rangert i Norge
Drammen kommune er da å finne som nummer 233 på denne oversikten.
En titt på fylkestabellen forteller oss at det er Enebakk kommune som følger etter Jevnaker, med en vekst på 6,7 prosent. På sisteplass finner vi da Flesberg kommune i tidligere Buskerud, der antallet bedrifter gikk tilbake med 2,5 prosent i den aktuelle perioden. 

Bedriftsutvikling i Viken

Antall virksomheter per 1. januar 2020. Utvikling siste år. Kilde: SSB.

Kommune              Antall            Nye              Økning i %

Drammen                     9868                14                        0,1
Øvre Eiker                     2183                19                        0,9
Lier                                2991                 26                        0,9
Kongsberg                    2768                 41                        1,5
Jevnaker                         579                 39                        7,2
Enebakk                        1057                 66                        6,7
Rælingen                       1194                 68                       6,0
Hemsedal                       659                 30                        4,8
Nordre Follo                5488              228                       4,3
Hurdal                             353                 13                       3,8
Hole                                 788                 29                       3,8
Krødsherad                    366                  12                       3,4
Nes                                 2173                 68                       3,2
Våler                                 611                  19                      3,2
Ås                                   2106                  65                       3,2 
Nesodden                      1917                  59                       3,2
Råde                                865                  26                       3,1
Asker                             9977                281                       2,9
Hvaler                             600                  16                        2,7
Hol                                   897                  23                       2,6
Nittedal                         1927                  49                       2,6
Nannestad                    1169                   29                       2,5
Bærum                        14483                 314                      2,2
Flå                                    232                     5                       2,2
Lillestrøm                     8304                165                       2,0
Lørenskog                     3232                 64                        2,0
Fredrikstad                   7773                151                        2,0
Rakkestad                     1280                  22                        1,7
Indre Østfold                5253                 84                         1,6
Ringerike                      3618                  57                         1,6
Nore og Uvdal                580                   9                         1,6
Gjerdrum                        706                    9                         1,3
Eidsvoll                         2215                  26                         1,2
Sarpsborg                     4941                 48                          1,0
Ullensaker                    3902                 36                         0,9
Aremark                         228                    2                         0,9
Frogn                            1834                  13                         0,7
Modum                        1649                   11                         0,7
Skiptvet                         501                     1                          0,2
Marker                          552                     1                          0,2
Aurskog-Høland        2112                    0                         0,0
Halden                        2937                   -6                        -0,2
Vestby                         1995                    -5                        -0,3
Sigdal                            765                    -2                        -0,3
Moss                          4695                    -16                       -0,3
Gol                               869                      -4                        -0,5
Ål                                 882                      -5                         -0,6
Lunner                        890                    -14                         -1,5
Rollag                          307                     -6                          -1,9
Nesbyen                      625                    -13                         -2,0
Flesberg                      425                    -11                          -2,5

Norge                    590810               8854                           1,5