Hjem Kultur «Talent møter talent» – spennende konsert søndag

«Talent møter talent» – spennende konsert søndag

Kulturskolens mål med denne samarbeidskonserten er å bidra til å skape en felles møteplass for elever på talentprogram for unge musikere, elever på talentutviklingsprogrammet ved Musikkhøgskolen og elever på unge talenter ved Barratt Dues musikkinstitutt.

-Kulturskolen har som oppgave å ivareta både bredde og talent og i den sammenheng startet vi opp vårt talentprogram for unge musikere i 2012. Vi ønsket å legge bedre til rette for de elevene på musikk og sang som har et særlig talent, motivasjon og arbeidsvilje – og som ønsker å fordype seg utover det ordinære tilbudet i Kulturskolen, sier Geir Morten Hansen, Rektor ved Drammen kulturskole.

-Vi håper konserten kan bidra til felles glede og inspirasjon, når vi møtes på tvers av institusjoner – som hver og en spiller en viktig rolle i et helhetlig opplæringsløp for barn, ungdom og voksne innenfor musikk, sier Hansen. 

Barratt-Due musikkinstitutt sier følgende om sitt talentutviklingsprogram: Unge Talenter skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker. Unge Talenter er et veksthus for morgendagens musikere, der spesielt interesserte, talentfulle og allerede langt kommende barn og unge til og med 19 år tilbys instrumental- eller vokalundervisning, teori og ensembleaktiviteter. Arbeid med unge talenter er noe langt mer enn utvikling av tekniske ferdigheter. Musikalsk forståelse og innlevelse, utvikling av gode holdninger og relasjoner og et godt samspill med hjem og skole er viktig for å skape hele musikere. 

[email protected]