Jon Fauske fra Drammen mottok DOGA-merket Nykommer på onsdag for stolen Knekk. Foto: Sverre Chr. Jarild / Design og arkitektur Norge

Talentpriser til Drammen og Lier

Skrevet av RED
23.01.2020 15:10 - OPPDATERT 24.01.2020 11:19

Vilde Hagelund fra Lier har skapt 60 bjørkeobjekter på 60 dager. Jon Fauske fra Drammen har designet et kontormøbel for det nye arbeidslivet. Atdhe Illyrian Belegu fra Drammen vil at nedlagte Fjell senter skal bli en møteplass for hele bydelen. Nå får de alle utmerkelsen DOGA-merket Nykommer.

Utmerkelsen ble delt ut onsdag 22. januar på DOGA-dagen 2020 i Oslo. Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), forteller at årets mottakere av DOGA-merket Nykommer er unge og fremadstormende designere og arkitekter som går i bresjen for et mer bærekraftig og inkluderende samfunn. 

Stimulerende stol

Knekk er navnet på en stol og et bord som er designet av designstudent Jon Fauske fra Drammen. Han besvarte en oppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), der studentene skulle tolke Fora Form-slagordet «Der mennesker møtes». 

Produktet er spesielt laget for kreative prosesser, fordi det stimulerer brukeren til å være aktiv og frempå. Sitteplaten er delt i to. Den ene stolplaten skrår nedover og passer derfor til korte idémøter, mens den andre platen lar brukeren hvile. 

Fora Form var såpass imponert over resultatet at de valgte å sette Knekk i produksjon i forbindelse med sitt 90-årsjubileum. 

Foto: Fire Grader

Juryen fremhever hvordan Knekk er designet for å passe inn i det nye arbeidslivet: «Det er også et vakkert produkt, der stol og bord kler hverandre, og fremstår som inviterende og aktiviserende. At stolene er laget i heltre og kan stables, bare understøtter juryens positive inntrykk av en svært solid jobb,» står det i jurykjennelsen. 

Bjørkebibliotek

Har du noen gang tenkt på hva bjørk kan brukes til? Det har den unge designeren Vilde Hagelund fra Lier. I løpet av 60 dager har hun laget 60 ulike objekter av bjørk. 

Fotokreditering: Sverre Chr. Jarild / Design og arkitektur Norge

Prosjektet og formbiblioteket Objectum er en unik og ambisiøs fordypning i bruk av bjørk i kunst og design. Hver uke endret Hagelund sin tilnærming til arbeidet, og hele prosessen ble dokumentert gjennom loggføring og fotografering. 

[annonse]
Basert på bjørkebiblioteket formga Hagelund deretter to produkter; bordet Pedestal og skålserien Remissus. 

Foto: Vilde Hagelund

Juryen roser både ideen og gjennomføringsevnen til Vilde Hagelund: «Når selve håndverket også er så godt, og når prosjektet har resultert i fysiske, konkrete produkter, kan vi ikke si annet enn at vi er imponert. Det er juryens klare oppfatning at Objectum er et fremtidsrettet og bærekraftig prosjekt, der også håndverket får sin rettmessige hedersplass,» uttaler juryen. 

Sosial møteplass 

Hva kan et nedlagt kjøpesenter brukes til? I sin masteroppgave ved Bergen Arkitekthøgskole har drammenseren Atdhe Illyrian Belegu sett nærmere på hvordan nedlagte Fjell senter i Drammen kan brukes til glede for innbyggerne i bydelen. 

Fotokreditering: Sverre Chr. Jarild / Design og arkitektur Norge

I oppgaven «03 Assembly Place» argumenterer Belegu for at byfornyelsen i Drammen ikke tar tilstrekkelig hensyn til egenarten i de forskjellige bydelene. Han tar til ordet for å videreutvikle eksisterende bygningsmasse fremfor å bare rive og bygge nytt. 

Belugu viser hvordan Fjell senter kan gjøres om til et åpent og fleksibelt samlingssted for innbyggerne i bydelen – særlig de unge. 

Foto: Atdhe Illyrian Belegu

Juryen er imponert over hvordan Belegu tilrettelegger for sosial bærekraft i Fjell bydel. «Det er spennende hvordan det «uferdige designet» er selve designet. Nedstrippingen av lokalet gjør at det kan brukes til flere typer aktivitet, og det er en fin måte å løfte frem innbyggernes forskjellige sosiale behov og ønsker på. For eksempel er det lett å se hvordan Fjell senter kan bli et sted å være for ungdommene i bydelen,» skriver juryen i sin kjennelse. 

Innovasjonspådriver

DOGA-merket Nykommer, som tidligere het Unge talenter, deles ut årlig i forbindelse med DOGA-dagen. 

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring. 

red@byavisadrammen.no