Berit M. Binde, direktør for tannhelsetjenesten i fylkeskommunen.

Tannhelsetjenesten normaliseres

Skrevet av RED
28.05.2020 10:45 - OPPDATERT 28.05.2020 11:29

Tannhelsetjenesten kan ta imot pasienter til ordinære kontroller og undersøkelser igjen. Pasienter må i forkant avklare smittestatus på telefon.

– Det er svært lav smittespredning i befolkningen, og myndighetene anbefaler nå at vi kan komme tilbake til normal aktivitet, så lenge godkjente smittevernsrutiner følges, sier Berit M. Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken.

Hun påpeker at pasienter fortsatt må være tålmodige fordi gjenåpning betinger at arbeidet må tilrettelegges og organiseres slik at smittevernsrutiner blir ivaretatt.

Pasienter som skal til ordinære undersøkelser, kontroller, samt utsatte behandlinger vil få beskjed om ny time på SMS eller telefon. Dersom det er spørsmål knyttet til timeinnkalling bes pasientene om å ringe sin klinikk.

Fra 27. april har tannklinikkene tatt imot pasienter som trengte behandling relativt raskt, samt akuttbehandling. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet åpner nå opp for å gjennomføre ordinære kontroller og utsatte behandlinger.

[email protected]