Hjem Nyheter Tester for koronaviruset ved Drammen sykehus

Tester for koronaviruset ved Drammen sykehus

Vestre Viken Helseforetak (HF) har etablert diagnostikk for viruset som gir denne sykdommen og kunne fra mandag 9. mars tilby diagnostikk for pasienter som fyller kriteriene gitt av Folkehelseinstituttet. Det opplyser Vestre Viken.

Tidligere ble alle blodprøver tatt av pasienter hvor det var mistanke om corona virus sendt til analysering ved Ullevål sykehus i Oslo.

[email protected]