Hjem Nyheter 16. mars fristen for å søke barnehageplass

16. mars fristen for å søke barnehageplass

Foreldrenes egne ønsker som nærmiljø og profilen til barnehagen står ofte øverst på ønskelisten når det søkes barnehageplass til poden. Drammen kommune er intet unntak. 

I Nye Drammen kommune er det omtrent 5.000 barnehageplasser fordelt på 36 kommunale og 49 private barnehager. Og når årets 2014-kull slutter i barnehagen og begynner på skolen til høsten viser foreløpige tall fra kommunen at det er cirka 700 ledige barnehageplasser i Drammen, cirka 300 i Nedre Eiker og cirka 60 i Svelvik.  

–De første tilbudene etter hovedopptak sendes ut 19. mars. Deretter sendes tilbudene ut i flere faser før selve hovedopptaket er ferdig omkring 1. mai, opplyser rådgiver Aina Midtskogen ved Barnehagemyndigheten i Drammen kommune.

Samordnet opptak

I Drammen er det samordnet opptak i de kommunale og private barnehagene. Noe som innebærer at alle må søke i felles portal via Drammen kommunes nettsider. –Alle foreldre som skal søke barnehageplass må gå inn på «Barnehage» og velge «Søke, endre eller si opp plass», opplyser Midtskogen.

–Ut ifra en rekke kriterier prioriteres barn med nedsatt funksjonsevne og barn som har fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester først. Det gjelder både private og kommunale barnehager, forklarer rådgiveren.

Trude og Mona svarer på spørsmål og godkjenner innkomne søknader om barnehageplass i Drammen kommune. FOTO: MARIANNE M. JONASSEN.

For de kommunale barnehagene gjelder opptakskriteriene i vedtektene.

–Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken. Søsken av barn som har barnehageplass i Drammen kommune. Flerspråklige barn og barn av enslige forsørgere under utdanning eller arbeid, sier Midtskogen og forteller at det må foreligge dokumentasjon i form av legeerklæring på at sykdommen er alvorlig og varig. Denne dokumentasjonen ikke må være eldre enn tre måneder når søknaden sendes.

De private barnehagene følger egne opptakskriterier i sine vedtekter. –Disse finnes på nettsidene til den enkelte barnehage, forteller Midtskogen.

Ønsker og realitet 

–Øverst på ønskelisten står ofte nærmiljøet og profilen til barnehagen når foreldrene skal velge barnehageplass. Mange er også opptatt av barnehagens størrelse, beliggenhet, uteområde og pedagogisk profil, forteller rådgiveren.

I Drammen er det full barnehagedekning. Det er likevel ikke sikkert at alle får oppfylt ønske om plass i de barnehagene man har prioritert.

–Kommunen har plikt til å tilby plass, etter kriterier i barnehageloven paragraf 12a og paragraf 13 som omhandler prioritet ved opptak. Dersom foreldre takker nei til tilbud om plass ved hovedopptaket, mister de denne retten. De har imidlertid rett til å stå på venteliste til høyere ønsker dersom de ikke får plass på første eller andre ønske. Da skal de prioriteres før nye søkere når det blir ledige plasser der de ønsker, sier Midtskogen, og forteller at kommunen ser at det er endringer fra år til år om hvilke områder som har ventelister.

[email protected]