Hjem Nyheter Til Minnesota for å trene med US National Guard

Til Minnesota for å trene med US National Guard

Styrker fra Heimevernet reiser nå over til Minnesota for å trene med US National Guard. Hensikten er å styrke militærfaglige og sosiale bånd med en viktig NATO-alliert.

Enheter fra US National Guard er samtidig på vei til Norge for å bedrive vintertrening med norske HV-instruktører.
NOREX er en årlig utveksling mellom det norske Heimevernet og amerikanske National Guard.

Norske HV soldater og HV ungdommer drar til Minnesota for å lære mer om hvordan amerikanske soldater opererer mens amerikanske “HV-soldater” drar til Norge for å lære og overleve i norsk natur vinterstid.
Hensikten med utvekslingen er også å styrke det bilaterale militære samarbeidet og bygge gjensidig kulturforståelse mellom to nære NATO-allierte.
Årets NOREX-utveksling er den 49. i rekken mellom det norske Heimevernet og National Guard i Camp Ripley, Minnesota og er dermed den lengst pågående militære utvekslingen USA har med noen annen nasjon.
Den norske kontingenten består av 108 deltakere, fordelt mellom stab, innsatsstyrkesoldater og HV-ungdom fra hele Norge.

Buddyweekend hos amerikansk vertsfamilie

De norske soldatene blir værende i Minnesota i to uker. I helgen bor de hos en vertsfamilie og deltar på sosiale opplegg i regi av de amerikanske soldatene. Her er det stort fokus på inkludering av alle og aktiviteter som passer de fleste.

Består av HV-soldater fra flere distrikter

Sjef for den norske kontingenten er oberstløytnant Bernt Lockert, som til daglig er sjef for Finnmark Heimevernsdistrikt. Det er også dette distriktet som har ansvaret for årets utveksling, som er satt sammen av soldater og befal fra flere deler av landet.

Og Lockert mener utvekslingen har verdi på flere nivåer:

Oberstløytnant Bernt Lockert

-USA og Norge er nære allierte og vi har lange tradisjoner for å trene og øve sammen. En slik utveksling handler både om å styrke forsvarsviljen og evnen til NATO gjennom nære relasjoner militært, men også om å skape en sosial møteplass mellom to land som har mye til felles. Vi må heller ikke glemme at det er et stort norsk-amerikansk miljø i Minnesota, med mange kulturelle og historiske forbindelser til Norge.

Fakta om NOREX 22:

● Årlig militær utveksling mellom Heimevernet og US National Guard
● Norske HV-styrker reiser til Minnesota for å øve med amerikanske instruktører
● Amerikanske styrker reiser til Norge for å trene på operasjoner vinterstid
● Utvekslingen skal styrke det bilaterale militære samarbeidet og være en faglig og sosial arena mellom to nære allierte.