Hjem Nyheter Forsvarets medalje til lokale veteraner

Forsvarets medalje til lokale veteraner

Det var militær stil over både utdeling og rammene rundt på Arontunet i Drammen der veteranene fikk utdelt sine velfortjente medaljer. Jan Stenvold, leder i NVIO Drammen og omegn ønsket velkommen til de fremmøtte. Deretter overtok seremonimester Ulf Hjortdahl Anderssen fra samme forening, og han orienterte litt om kveldens program før selve tildelingen fant sted. Medaljemottagerne ble kalt fram én og én der oberstløytnant Harald-David Meum leste opp blant annet hvor og når veteranen hadde tjenestegjort. Så var det generalmajor Finn Kristian Hannestad sin tur til å feste selve medaljen på veteransoldatens bryst. 

Tom Helgesen

Alle medaljemottagerne samlet på Arontunet sammen med utdelerne og ordførerne i Røyken og Drammen. Foran fra v. Tom Flaten, Bjørn Njøs, Lars Erik Burud, Magnhild Lisbet Kongshaug Lochoff, Harald Njøs og Kjell Ingar Hansen. Bak fra v. Forsvarets veteraninspektør og generalmajor Finn Kristian Hannestad, ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, Nils Bertel Kvinge, Kjell Rune Juberg, Sven-Erik Marthinsen, Jan Arvid Stensen, Tommy Lillefuhr, Erik Marius Egerdal, ordfører i Røyken, Eva Norén Eriksen, sjef for Forsvarets dekorasjonsseksjon, oberstløytnant Harald-David Meum og seremonimester Ulf Hjortdahl Anderssen fra NVIO Drammen.

Tom Helgesen

Kjell Ingar Hansen fra Drammen ble tildelt både Forsvarets medalje for internasjonale tjenester og Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje av Forsvarets veteraninspektør og generalmajor Finn Kristian Hannestad. Til h. oberstløytnant Harald-David Meum og til v. seremonimester Ulf Hjortdahl Anderssen.

Tilbakevirkende kraft fra 1947
Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet 9. oktober 2000, og den tildeles sivilt og militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Tildelingen er gitt tilbakevirkende kraft fra 1947. Likevel er den normalt ikke tildelt for operasjoner etter 31. desember 2002 etter innføringen av Forsvarets operasjonsmedalje. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner tildeles kun én gang, men kan tildeles med ei stjerne per 15 måneder akkumulert tjeneste.

Blant de virkelige veteranene på Arontunet hørte Kjell Ingar Hansen fra Drammen til. Han var nemlig den eneste som ble tildelt både Forsvarets medalje for internasjonale tjenester og Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje.

80 000 kandidater
Da Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet, fant man ut at det var hele 80 000 kandidater. Et voldsomt høyt tall, og her utgjør Tysklandsbrigaden med rundt 50 000 soldater og UNIFIL-styrkene med sine drøye 20 000 brorparten. 

– De første årene ble det kun delt ut rundt 70-80 medaljer i året, men nå blir det årlig delt ut flere tusen, sier Forsvarets veteraninspektør, Finn Kristian Hannestad. – Tallene viser oss at det har skjedd noe i samfunnet og i Forsvaret når det gjelder forståelsen for dette. Her skal lokalforeninger for veteraner og politisk press ha mye av æren, mener Hannestad.

To ordførere på plass
På arrangementet var også både Drammens ordfører Tore Opdal Hansen og Røykens ordfører Eva Norén Eriksen til stede for å kaste glans over arrangementet. For øvrig to ordførere som i disse dager begge to er ute på sine siste offisielle oppdrag som ordførere før storkommunene Drammen og Asker er et faktum.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

  • Dette er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende.
    Forbundet består i dag av 7500 medlemmer og har 59 lokalforeninger over hele landet, blant annet i Drammen. Medlemmene representerer ulike faser i Norges moderne historie. De er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner – og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.
  • NVIO er en politisk nøytral organisasjon som jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende.
  • NVIO driver et landsomfattende kamerat – og familiestøttearbeid    

Kilde: http://nvio.no

Tom Helgesen