Hjem Nyheter Lokale eldre tjener litt over landssnittet

Lokale eldre tjener litt over landssnittet

Tabeller fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller at gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer 62 år eller eldre i Norge ligger på 429.900 kroner. Da snakker vi om alle inntekter; både lønn, pensjoner og kapitalinntekter. 

Snittet i Drammen
Det betyr altså at den eldre garde i Drammen kommune kommer så vidt bedre ut. Her er gjennomsnittlig bruttoinntekt på 430.500 kroner, som er marginale 600 kroner mer enn det norske snittet.

De eldste har siden 2008 hatt en ganske bra inntektsvekst, forteller SSB i en artikkel om temaet.

– Eldre har de siste ti årene opplevd sterk samlet inntektsvekst, opplyser tallbyrået. 

– Men veksten har avtatt noe de siste årene. Det er særlig i aldersgruppen 62-66 år at vi finner den sterkeste veksten, legges det til.

Rangering av kommunene
– Det er de med lavest inntekt som har opplevd den relativt kraftigste veksten, selv om økningen i absolutte kroner har vært størst for dem med høyest inntekt, forteller SSB.

Det er bare 62 av landets 423 kommuner som har høyere snitt enn det et aldrende par av Ola og Kari Nordmann kan vise til. Det betyr jo naturligvis at det er folkerike kommuner som trekker opp. 

Det er den lille kraftkommunen Bykle i Aust-Agder som topper tabellen i Norge. Her mangler man bare en hundrelapp på 600.000 kroner i gjennomsnittlig bruttoinntekt. Bærum, Asker og Oslo følger på plassene etter. 

På sisteplass i Norge finner vi Beiarn i Nordland, der snittet ligger på 307.300 kroner. Det betyr at det nesten er 100 prosent forskjell på topp og bunn.  

På denne landsoversikten finner vi Drammen på 62. plass. Snittlønnen er basert på totalt 14.059 personer fra 62 år og oppover i Drammen.

Mest i Buskerud
En titt på tabellen for Buskerud viser at det er Hole kommune som troner øverst, med en snittinntekt på 479.000 kroner, etterfulgt av Røyken med 471.500 kroner. 

Aller sist i Buskerud er Nore og Uvdal kommune, der snittinntekten til dem på 62 år og eldre ligger på 360.200 kroner.

Det er forøvrig ganske store kjønnsforskjeller på inntektsnivået blant Norges eldre.

– Eldre menn har mer enn 1,5 ganger kvinners inntekt, og mye av forskjellene kan forklares av kjønnsforskjeller i arbeidslivet, påpeker SSB i artikkelen sin.

[email protected]

 

Eldreinntekt i Buskerud

Gjennomsnittlig bruttoinntekt blant innbyggere fra 62 år og oppover. Kilde; SSB 

Kommune          Bruttoinntekt

Drammen           430.500
Nedre Eiker        396.100
Øvre Eiker           403.900
Lier                        467.200
Hole                      479.000
Røyken                471.500
Kongsberg          456.600
Krødsherad        434.400
Hemsedal           432.700
Hol                         416.300
Rollag                   408.800
Hurum                 402.200
Modum               400.400
Nes                        397.300
Ringerike            395.700
Flesberg              392.500
Ål                           391.500
Gol                        383.300
Sigdal                    381.500
Flå                          361.300
Nore og Uvdal   360.200

Norge                   429.900