Hjem Nyheter To vernede kulturminner i Fjordbyen-området

To vernede kulturminner i Fjordbyen-området

– I planarbeidet vil vi legge til rette for å ta vare på det vernede kulturminnet på Gilhus, sier Geir Hagehaugen i Eidos. Han sørger for full fart på arbeidet med reguleringsplanen for den nye Fjordbyen. Han ser for seg Gilhus gård som en grønn hovedinngang fra øst.

Kulturminner kartlagt

Fjordbyen planlegges i hovedsak på nytt land. Det meste på utsiden av jernbanesporet på Lierstranda er fylt ut etter 1945. Unntaket er Gilhus lengst øst i planområdet for den nye byen med 2,5 kilometer lang strandlinje innerst i Drammensfjorden.

Multiconsult har etter kartlegging av området avdekket to vernede kulturminner. I fjorden ligger to båtvrak som skal bevares der de ligger.

Det andre kulturminnet med formelt vern, er i tilknytning til Gilhus gård som ble ryddet i tidlig kristen tid. På 1600-tallet huset plassen i tur og orden både futen og lensmannen på stedet.

Møteplass i Fjordbyen

– Fjordbyen skal ha grønne møteplasser. Ett av dem kommer rundt Gilhus gård. Det vil sikre identitet og et levende område hvor vi kan se for oss lek, idrett, parsellhager, grendehus og andre gode møteplasser, uten at vi i dag er på detaljer i planen, sier Hagehaugen.

Navnet Gilhus kommer fra det gammelnorske Gildihus, altså et sted for sosiale sammenkomster og møter.

På 1800-tallet er Gilhus preget av industri med garveri, vindmøller, skipsverft, dampsag og høvleri.

Lier viser interesse

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune har sendt brev til Drammen kommune om Gilhus gård og tilhørende eiendom på Gilhusodden. Gården står i dag tom, mens Gilhusodden er et populært friluftsområde som vedlikeholdes av Lier kommune.

– Vi har bedt om en dialog med Drammen kommune om et mulig kjøp av hele eller deler av eiendommen, sier Ringdal.

Gilhus gård har vært eid av Drammen kommune siden 1918. Gården står i dag ubrukt.

– Den kan bli en viktig identitetsskaper og friareal i den fremtidige fjordbyen, sier Ringdal.

[email protected]