Hjem Nyheter Ordføreren takker av etter 16 år

Ordføreren takker av etter 16 år

Med 16 sammenhengende år i ordførerstolen er Hansen den lengst sittende ordføreren i Drammens historie. Muligens ga han seg akkurat i tide, siden Høyre for første gang på nettopp 16 år ikke lenger er en del av flertallet i Drammen. Eller kanskje hadde de vunnet hvis Hansen fortsatt sto øverst på lista? 

– Det får vi jo aldri vite. Men selv i kommuner hvor Høyre har stått kjempesterkt så tapte vi valget. Men det er fint med demokratiet, ingen har klippekort på å sitte i posisjoner, forteller Hansen. 63-åringen med 40 år lokalpolitisk erfaring følte at tida nå var inne for å finne på noe nytt. Store forandringer i kommunen, samt at han har sittet såpass lenge, markerte et naturlig veiskille. 

– Det å være ordfører er en veldig arbeidskrevende og ufattelig interessant oppgave å ha. Men alt har sin tid. Jeg har sittet fire perioder som ordfører, og vi skal inn i en ny kommune – da var det absolutt på tide. Og det er bedre å velge sjøl når du skal slutte, enn at andre gjør det for deg, forklarer den avtroppende ordføreren. 

(Delvis) tverrpolitisk ære 

Hansen har regjert over en periode med store forandringer i byen, og har sett Drammen bli en by som mange steder i Norge ønsker å etterligne. Ettermælet vil nok alltid bli knyttet til byutvikling. Ordføreren har holdt over 700 foredrag om temaet, og blitt en representant for byen som gikk fra veikryss til modellen på byutvikling i løpet av 20 år. 

– Drammen har vist at det umulige er mulig, og brukes som eksempel på at det går an å reise seg hvis man jobber målbevisst over lang tid. Det kommer vi ikke utenom, svarer Hansen på spørsmål om hva han er mest stolt av fra sin tid på toppen. Men han er rask til å presisere at han ikke kan ta fortjenesten alene, og at tverrpolitisk samarbeid har vært nøkkelen til mye av suksessen i tillegg til en god administrasjon. 

– Politikk er ikke noe «one-man-show», det er lagarbeid, og egentlig det å få med seg bysamfunnet. Og jeg må si at Drammen har vært flinke til prosesser, sammenlignet med mange andre norske byer. Alle de store tunge sakene er enstemmig vedtatt i bystyret. Det har ført til forutsigbarhet, som jeg føler er et stort kvalitetsstempel ved min tid som ordfører, forteller Hansen. Og da er kanskje debatten om hvem eller hvilket parti som skal ta æren for Drammens utvikling lagt død. Alle kan dele den? 

– Jeg pleier å si at Høyre har vært en del av flertallet ni av ti perioder jeg har sittet i bystyret, men vi kan ikke ta æren alene. På byutvikling har vi stort sett vært enige, så det er en lagseier. Det er passe «large», er det ikke det, spør ordføreren med et lurt glimt i øyet.  

Prisdryss og tilrettelegging 

Drammen har utvilsomt sett en formidabel forandring de årene han har sittet, og opplevd et prisdryss av de sjeldne. Pre 2000-tallet var det stort sett et par priser for at Teateret og Rådhuset var pene velholdte bygninger. Siden har det har det rent inn diplomer for Vakre Veger, Hagekultur, Uterom, Urban planlegging, Broer, Grønn Park, Frivillighet og det aller meste en by kan premieres for. – Vi har vært opptatt av det, å få den bedømmelsen og anerkjennelsen fra eksterne juryer. Fordi Drammen hadde et dårlig rykte. Det nytter ikke å si at du har gjort noe bra, du må få noen andre til å ta en objektiv vurdering, forteller Hansen. 

Hansen presiserer også at anerkjennelsen er ikke bare for byutvikling, men for mange ulike felt. Det er blant annet pris for bosetting av flyktninger, skoleeierpris, og pris for boligsosialt arbeid. Selv trekker han fram kampen mot spilleautomater som et av hans stolteste øyeblikk. Hansen sto i spissen for en ordføreraksjon som krevde at kommunene selv skulle bestemme hvorvidt automatene skulle være tillat. 

Sistnevnte sak er et eksempel på at ordføreren kan iverksette tiltak i kraft av posisjonen sin, og utrette ting på egenhånd. Men stort sett er kommunens sjef bundet til bystyret, og enhver sak som skal gjennomføres må ha et vedtak i ryggen. 

– Du er liksom ikke «kongen» her. Du kan ikke være egenrådig, du må ha politisk forankring, sier han. Derimot er det muligheter for tilrettelegging. Ordføreren kan ta uforpliktende møter, og kommunisere med næringsliv og institusjoner om mulige fremtidige prosjekter. Dette aspektet benyttet ordføreren i flere saker som senere fikk stor betydning for byen. 

– Du kan legge grunnlag for saker, og være i forkant. For eksempel i 2004 så tok jeg et møte med flytoget, og spurte om de ikke skulle flytte endestasjonen til Drammen. I 2009 var det et faktum. Jeg hadde ikke noe vedtak om å flytte flytoget, men du kan legge til rette, forklarer han, og legger til at det utslagsgivende var ikke nødvendigvis hans møte, men at kommunen viste seg åpne og innstilte på å få flytoget. Samme tilrettelegging, sier Hansen han har lagt opp til for konferansehotell, ved å ta møter med utbyggere og peke på en by med masse ledig plass. 

– Jeg har hatt møter med Bane Nor Eiendom, Scandic, Radisson og flere. Invitert på skisprint og så videre. Sånne ting er det viktig at en ordfører jobber med, og prøve å styrke byen der vi har vært svake, som vi var på kurs og konferanse, forteller Hansen. 

Enkel gutt fra Drammen 

Mulighetene for innflytelse var ikke innlysende for den nyansatte ordføreren 16 år siden. Selv med en halv livstid av erfaring som lokalpolitiker var han ikke helt forberedt på hva som ventet i Rådhusets fineste kontor. Hansen ble først valgt inn i bystyret i 1979 som ungdomskandidat, og har beholdt plassen helt til i dag. Han hadde 16 år som gruppeleder for Høyre i bystyret før han ble ordfører, og hadde alle forutsetninger for å vite hva han gikk til. Men det ble likevel noen overraskelser. 

– Jeg hadde tett samarbeid med sittende ordfører da jeg var gruppeleder så ingen hadde bedre utgangspunkt enn meg for å forstå hva som ventet. Men jeg skjønte det ikke, rett og slett, forteller han om inngangen til vervet. 

– Det mest overraskende er den innflytelsen man får som en form for arbeidende styreleder. Alle dører åpner seg. Jeg er en enkelt gutt fra Drammen, men har hatt F.W. de Klerk til middag, og Malala har jeg sittet ved siden av til middag to ganger, forteller han videre. 

Hansen var forberedt på at jobben innebar et helt sett med forskjellige roller, men ett aspekt hadde han ikke reflektert tilstrekkelig over. Rollen som arbeidende styreformann for et konsern med 4.500 ansatte og 42 selskaper kom noe bardust. Kommunen har eierskap i mange firmaer, og disse skal ordføreren ha oversikt på. 

– Den så jeg ikke komme selv om jeg kjente veldig godt til kommunens eierskap og hadde vært en pådriver for selskapsorganiseringen siden tidlig 90-tall. Jeg hadde ikke tenkt over det å utøve eierskapet i det hele tatt, sier han. 

Det er ikke bare politiske verdensstjerner og bedriftsledere som besøker rådhuset. Hansen sier han har vært opptatt av å ha åpne dører, og rollen som ombudsmann innebærer å møte en rekke mennesker – mange med virkelige problemer som de vil lufte med kommunens sjef. Dog ikke alt var bare alvor. På spørsmål om hva som var det rareste møtet svarer han raskt. – Det var han som satt og sang til meg i tre kvarter, sier han med et smil, uten å kunne utdype hvem, hva eller hvorfor. 

Feilberegnet?

Alt har likevel ikke vært rosenrødt de siste 16 årene. Hansen gjør kanskje klokt i å dele æren for suksessen, så kan han også dele skylden for de små og store fiaskoer. Ikke alle ser byutviklingen utelukkende positivt, og visse estetiske valg kunne gjerne vært tatt med noe større omtanke. Og verneverdige bygg har tilsynelatende falt som høstløv gjennom 2000-tallet. De siste årene har vært preget av bompengeopprør, og man kan spørre seg om ikke byens ledelse har feilberegnet folkemeningen. Sittende ordfører ser likevel ikke grunn til noen omfattende selvransakelse på det området, og tar en pragmatisk innfallsvinkel. 

– Det er jo som regel sånn at mange er uenige med deg i ulike saker. Selv da Høyre hadde rent flertall i 2011, også da var jo halvparten av byen uenige med deg. Sånn er politikken. Jeg vil si det er viktig å være forutsigbar – å gjøre seg opp en mening om en enkeltsak etter drøfting med partiet, og så stå for den. Helt til det eventuelt kommer inn nye faktorer som gjør at saken må vurderes på nytt, forteller han.  

Treg sykehus-prosess 

Om sykehusprosessen er han fornøyd med at arbeidet nå endelig er i gang, men vedkjenner seg at det har vært langdrygt. 

– Den prosessen har vært rotete og politisert fra begynnelsen av. Politikere har pekt på tomter og sagt at «der skal det ligge». Men staten har jo erfaring med hvordan man bygger store ting som sykehus, og de har en mal på hvordan det skal utredes. Men den malen har blitt politisk kortslutta hele veien, forklarer han. 

Han nevner at Brakerøya var et alternativ, men som Støre ikke ville ha utredet. Det var Bent Høie som først foreslo at den også burde utredes. Selv var Hansen frampå for at den eksisterende sykehustomten kunne brukes i en tidlig fase, men det ble raskt forkastet. Vi foreslo Sundland og Brakerøya som gode alternativer. Uansett var det viktig å få sykehuset i Drammen. 

– En ordfører som ikke jobber for etablering innenfor egne bygrenser, han bør egentlig finne seg noe annet å gjøre, sier Hansen. Til slutt ble det ekspertenes råd som gjaldt. Brakerøya ble svaret. Selv kunne han åpne for utredninger og anbefale visse tomter, men det var fagfolkenes konklusjoner som måtte veie tyngst.

– Vi sa vi gikk for det som faglig sett var best. Vi åpnet for utredning av alle tomtene, og var veldig på tilbudssiden og ønsket å legge til rette for å få etablert et helt nødvendig nytt sykehus, forklarer han videre. 

Mer fritid

Selv om tiden som ordfører er over blir ikke Hansen arbeidsledig med det første. Han er valgt inn for Viken Høyre, og skal være leder av komiteen for utdanning i den nye regionen. I tillegg har han flere verv i partiet, og har nok å henge fingrene i årene framover. Til tross for dette blir det noe mer fritid fremover. 

– Jeg hadde et årskort i Drammen Skiheis i fjor, som ikke ble så mye brukt. Jeg håper å bruke det litt mer i år, forteller han. 

Likevel virker det ikke som en avslappet pensjonisttilværelse er på trappene. Foruten nye politiske oppgaver skal Hansen muligens lansere seg selv i privat næringsliv blant annet som foredragsholder. 

– Flere har tatt kontakt og sier de kan ha bruk for min kompetanse, så jeg går svanger med tanken om å etablere et firma. Jeg har over 40 års erfaring med lokalpolitikk, og kunne tenke meg å dele den erfaringen. 

– Jeg ser lyst på fremtiden, sier gamle Drammens siste ordfører. 

[email protected]