Hjem Nyheter TORP avhengig av Stortinget for å drive videre

TORP avhengig av Stortinget for å drive videre

Komiteens fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen kompensere Torp lufthavn for inntektsbortfallet som følge av covid-19-utbruddet, med fradrag for reduserte driftskostnader i samme periode.» 

Regjeringen og FrP er i dag blitt enige om revidert nasjonalbudsjett og det er foreløpig funnet rom for at Torp får kompensert  74,2 millioner kroner.

«Dette er en start, og et helt nødvendig skritt i riktig retning, dog på langt nær nok til å sikre videre drift av Torp. Det gjør imidlertid at vi kan  klarer oss gjennom sommeren. Nå forventer vi og er helt avhengig av at Stortinget kommende mandag vedtar innstillingen fra transportkomitéen og at regjeringen som følge av det vedtaket finner tilstrekkelige midler for å sikrer videre drift av Torp», sier administrerende direktør Gisle Skansen.

[email protected]