Hjem Nyheter Tre av fire lærere i Drammen er kvinner

Tre av fire lærere i Drammen er kvinner

Statistikk fra Verdensbanken viser at andelen mannlige lærere har gått mye ned de siste tiårene. Dette gjelder også Norge og Drammen kommune, og i dag kan vi vise til tabeller fra Statistisk sentralbyrå (SSB) der alle kommunene i Norge har fått angitt andelen lærere fordelt på kjønn i grunnskolen.

Andelen i Drammen
Det er ingen kommuner i Norge som har flere mannlige lærere enn kvinnelige. Nærmest likestilling på dette punktet har Hornindal kommune i Sogn og Fjordane, der 14 av 25 lærere er kvinner. Det er 56 prosent. I motsatt ende av tabellen finner vi Fyresdal kommune i Telemark, der 90 prosent av de 31 lærerne er kvinner.

I hele Norge er andelen på drøye 75 prosent, så vi kan slå fast at tre av fire lærere i grunnskolen er kvinner. Totalt er det nesten 76.000 grunnskolelærere i Norge. I Drammen kommune er det totalt 825 lærere i grunnskolen, og av disse er 639 kvinner. Det betyr en andel på 77,5 prosent i Drammen.

Tilsynelatende ingen krise
– Australsk forskning viser at mannlige lærere trolig vil være «utryddet» fra offentlige barneskoler i «The Land Down Under» innen 2054 hvis dagens trend fortsetter, skriver fagbladet Utdanning.

Tendensen ser vi også her til lands. I 1999 var andelen mannlige lærere i grunnskolen på 36 prosent, mens det nå altså er nede i nesten 24 prosent.

Men gjør det noe? Nei, skal man tro forskning blant annet utført av professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet.

– Resultatene fra forskningen i Hedmark viser at elever jevnt over vurderer kvinnelige lærere som bedre på parametere som tilbakemeldinger i undervisningen, faglig trivsel, relasjon mellom lærer og elev og for norskundervisning, uttaler han til Utdanning.

– Enkelt sagt kommer ikke mannlige lærere særlig godt ut i denne undersøkelsen, sier Nordahl til fagbladet.

Forskningen er del av en kartleggingsundersøkelse i Hedmark, hvor over 33.000 elever, foreldre, lærere, fagarbeidere, assistenter og skoleledere har svart på en rekke spørsmål om utdanning.

Rangering på landsoversikten
SSB-tabellene viser altså hvilke kommuner i Norge som har størst andel kvinnelige grunnskolelærere. Det er 411 av 421 kommuner som har tall oppgitt i denne tabellen. Det er naturlig da å plassere Hornindal med 56 prosent plasseres på førsteplass, og på den måten finner vi Drammen kommune som nummer 231 her.

I Buskerud er det totalt 3.791 grunnskolelærere, og andelen kvinnelige ligger her på hele 79 prosent, som er mest blant fylkene i Norge. Det er Hurum kommune som får æren av å være nærmest kjønnsdeling, med en kvinnelig andel på 71 prosent. I motsatt ende finner vi Sigdal kommune, der andelen kvinnelige er på nær 90 prosent.

 

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen i Buskerud

Antall lærere, og antall kvinner. Samt andel kvinnelige lærere, 2018. Kilde: SSB

Kommune          Totalt    Kvinner                 Andel kvinner

Drammen           825         639                         77,5
Nedre Eiker        362         292                         80,7
Øvre Eiker           260         213                         81,9
Lier                        376         286                         76,1
Hurum                 117         83                           70,9
Nes                       58           42                           72,4
Rollag                   30           22                           73,3
Hol                         79           60                           75,9
Modum               181         138                         76,2
Røyken                309         245                         79,3
Ål                           93           74                           79,6
Ringerike            353         282                         79,9
Kongsberg          349         280                         80,2
Hemsedal           41           34                           82,9
Hole                      91           76                           83,5
Krødsherad        32           27                           84,4
Flesberg              48           41                           85,4
Flå                          22           19                           86,4
Nore og Uvdal   45           39                           86,7
Gol                        62           54                           87,1
Sigdal                    58           52                           89,7

Norge                   78864    57126                    75,3