Hjem Nyheter Ytterligere tre er koronasmittet

Ytterligere tre er koronasmittet

For den ene av de nye smittede er det ukjent smittevei. De to øvrige personene er nærkontakter tidligere kjent smittetilfelle, og de var allerede i karantene da sykdommen ble påvist, opplyser kommunen.

Hjemmetjenesten

Av de tre nye tilfeller av koronasmitte onsdag var en ansatt i hjemmetjenesten i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Det er ikke fastslått noen sikker smittevei for vedkommende.

Som følge av den positive koronaprøven ble 22 hjemmeboende og sju ansatte satt i karantene onsdag. Det er god oversikt over nærkontakter i dette tilfellet, og testing av alle sammen iverksettes umiddelbart. Alle berørte hjemmeboende og deres pårørende er varslet om situasjonen.

– Hjemmetjenesten følger opp de hjemmeboende som er berørt i denne saken. Dette er personer som har behov for hjelp, og de kommer til å trenge minst like mye hjelp i hjemmet i tiden som kommer. Vi iverksetter derfor nå en ytterligere styrking av smittevernet, slik at beboerne kan få tjenestene sine som vanlig i dagene som kommer og at både beboere og ansatte i hjemmetjenesten ivaretas på en best mulig måte, sier Trine Aas som er kommunalsjef for institusjon og hjemmetjenester i Drammen kommune.

Både de hjemmeboende og de ansatte som er satt i karantene, skal nå testes jevnlig fram til det har gått 10 dager siden siste eksponering for mulig smitte.

Den andre som fikk påvist koronasmitte i går, er sannsynligvis smittet i forbindelse med møtevirksomhet utenfor Drammen kommune. Her er det også god oversikt over nærkontakter.

Den tredje med påvist smitte har ikke kjent smittevei. Det er god oversikt over nærkontakter.

I alle tilfeller av koronasmitte iverksettes det et smittesporingsarbeid med tanke på å komme i kontakt med alle som kan ha vært nærkontakter av smittede personer. I smitteoppsporingen etter ett av tilfellene som ble rapportert om tirsdag 15. september, er det klart at vedkommende har trent ved et treningssenter mandag 7. september. Smittesporingen så langt tilsier ikke at det er noen andre som har trent ved treningssenteret samtidig med personen som nå har fått påvist smitte, som faller innunder definisjonen av nærkontakter. Treningssenteret kontakter imidlertid alle som var på trening der samme dag som vedkommende som har fått påvist smitte. De som blir kontaktet av treningssenteret bør være ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer den nærmeste tiden og la seg teste hvis de får luftveissymptomer.

Siden begynnelsen av mars er det nå 244 personer som har fått påvist koronasmitte.

[email protected]