Hjem Nyheter Tre omkom i brann første halvår

Tre omkom i brann første halvår

25 personer er registrert omkommet i branner her i landet i løpet av årets seks første måneder. Det er en økning på sju omkomne sammenlignet med første halvår i fjor.

Av de 25 som omkom i brann i første halvår var 14 menn og 11 kvinner, ifølge tall fra DSB. 

– Et hvert dødsfall som følge av brann er et for mye. Og det gjør et ekstra sterkt inntrykk når barn rammes, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han er samtidig glad for at dødsbrannstatistikken har vist en markant bedring med færre omkomne de senere årene. I fjor omkom 41 personer i brann, mens snittet per år for de fem siste årene er 36 omkomne i brann.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatte grupper. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at ca. 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene.

– Vi tror det er mulig å fjerne brann som livstruende hendelse. Men det krever langvarig og systematisk arbeid for å øke brannsikkerheten i samfunnet og særlig for de risikoutsatte gruppene, fremholder Søtorp.

[email protected]