Hjem Annet Tror på fellesarealer i sentrale leiligheter

Tror på fellesarealer i sentrale leiligheter

– Jeg synes prosjektet er veldig godt på mange måter, fordi det er en dele-løsning hvor man får eneboligkvaliteter i en leilighet. Vi i MDG ønsker at flere skal kunne bo sentralt. Det å legge til rette for fellesarealer i leilighetskomplekser som man kan benytte til plasskrevende ting, det gjør at færre trenger enebolig. Så det mener jeg er positivt miljømessig, sier Sørensen. 

Han ser for seg at fremtidige leilighetskompleks kan ha tilsvarende fellesarealer, hvor folk eksempelvis kan ha hobbyrom, verksted og garasjer etter behov i fellesrom. Men nye leiligheter må kunne gjøres billigere og bli aktuelle for større kundegrupper.

– Det har blitt bygget mye for litt eldre folk med masse penger. Så vi må finne en måte å bygge for mer vanlige folk, gjerne litt yngre, som ønsker å bo sentralt. Der bygges det ikke nok i det hele tatt, sier Sørensen. Han sier videre at det aller mest sentrale vil alltid være dyrt, men spekulerer i at Gulskogen, Sundland, Tangen og Travbanen kunne være områder for bygging av mer rimelige leiligheter i fremtiden.  

Det er velkjent at det har vært lav terskel for å rive verneverdige bygg i Drammen de siste årene. MDG har vært tydelige på at de ville forandre denne trenden, og Sørensen ser det som et skritt i riktig retning at de verneverdige byggene ble bevart og innlemmet i Grev Wedel-leilighetene. 

– I vern må man hele tiden tenke hvordan man kan gå for ny bruk av eksisterende boligmasse. Så dette er noe av det bedre de siste årene, selv om vi ønsket at de også skulle bevare jugendbygget i verneklasse B, sier Sørensen med henvisning til jugendbygget som ble revet i forbindelse med byggingen.  

Foto: privat

Blandede følelser
Leder i fortidsminneforeningen Arne Holm, som også er forsker ved by- og regionsforskningssenteret, har mer blandede følelser knyttet til utnyttelsen av byggene. 

– Jeg er glad for at byggene står, men de kunne gjort mer for å ivareta disse husenes karakter som kulturminner. I vern er det alltid en avveining i hvor langt man kan gå i ombygging og samtidig bevare byggets integritet, sier han. 

Holm påpeker at han ikke vet hvordan det så ut innvendig i albumvillaen før de nye eierne tok over, men at interiøret som vist på bildene ikke ser ideelt ut. 

– Med albumvillaen er jo fasaden holdt intakt, men ut ifra bildene jeg har sett så er rommene inne fullstendig endret. Med Gjerdebygget så er det store taket et fremmedelement, og huset hadde tjent seg på i større grad å fremstå som et selvstendig element, sier forskeren. 

[email protected]