Hjem Nyheter Tryggere sommer på sjøen

Tryggere sommer på sjøen

– Vi er på full fart inn i en sommer hvor de aller fleste skal feriere i Norge. Mange skal være på hytter i skjærgården, og skal i tillegg ut på sjøen i båt. Vi har sett at antall hendelser er økende på og ved sjøen både med ulykker, brann i båt og drukning. I tillegg vet vi at mange hytter ikke har det nivået på brannsikkerhet og varslingsutstyr som de fleste har hjemme, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunns-bedriftene Brann og redning.

Ifølge drukningsstatistikken til Redningsselskapet druknet 40 personer i Norge i løpet av de tre sommermånedene i 2019. Så langt denne sommeren har 15 personer druknet, og Karlsen håper at tettere samarbeid med Redningsselskapet skal bidra til færre drukninger og andre ulykker til sjøs og i skjærgården.

Ny rapport

Det siste året har en arbeidsgruppe fra Fredrikstad brann- og redningskorps, Larvik brann og redning, Vestfold interkommunale brannvesen, Samfunnsbedriftene og Redningsselskapet jobbet med en rapport om bedre samhandling.

– Når det skjer ulykker ved eller på sjøen må ofte brann- og redningstjenesten og Redningsselskapet samhandle. Som regel er det så enkelt som at mannskapene får bedre kjennskap til hverandres utstyr, rutiner og operasjonsmønstre, sier Karlsen.

Han forteller at det også er utarbeidet tiltakskort som skal hjelpe både redningsskøytene og den lokale brann- og redningstjenesten.

– Målet er at rapporten og tiltakskortene skal gjøre samhandlingen mer sømløs og smidig. Det kan hindre mange ulykker i skjærgården og på sjøen, sier Karlsen.

Både Samfunnsbedriftene og Redningsselskapet oppfordrer brann- og redningstjenester rundt i landet om å ta kontakt med den lokale redningsskøyta får å bli bedre kjent, diskutere rapporten og tiltakskortene. Til høsten skal arbeidet videreføres med en ambisjon om å få etablert en veileder i regi av Hovedredningssentralen for samhandling mellom Redningsselskapet og lokale brann- og redningstjenester.

Spiller hverandre gode

– Samhandling har alltid vært viktig for oss. I fjor hadde vi 60 brannrelaterte oppdrag, og ikke minst båtbranner med glassfiber og andre materialer kan skape store utfordringer, sier Tobias Bang-Hansen som er direktør for sjø i Redningsselskapet.

– Vi ønsker å nyttiggjøre oss kompetansen som finnes i brann- og redningstjenesten, og bidra til å spille hverandre gode, sier Bang-Hansen.

Blant de som har bidratt til rapporten er brannsjef Anne Hjort i Asker og Bærum brann og redning IKS, som denne sommeren skal passe 271 kilometer med kystlinje langs Oslofjorden og Drammensfjorden.

– Det er viktig at brann- og redningstjenesten lokalt blir bedre kjent med Redningsselskapet. Jeg har selv vært med på innsatser som viser at vi har mer å lære om maritim innsatsledelse, sier Hjort.

[email protected]