Hjem Nyheter Mange unge kan stå uten læreplass til høsten

Mange unge kan stå uten læreplass til høsten

Viken fylkeskommune jobber med å finne læreplass til søkerne frem til september og oktober. Da skal alle som har søkt læreplass ha mottatt et tilbud. Etter at søknadsfristen som var 1. mars for å søke læreplass var passert var det over 4.600 ungdommer som hadde søkt læreplass i Viken fylkeskommune.

– Arbeide med å finne læreplass startet for mange av disse allerede da de startet på vg1 på videregående. Likevel er det slik at de aller fleste inngår avtale om læreplass i perioden juni-september. Pr 1.5 har 720 (16 %) av årets søkere allerede inngått avtale om kontrakt, forteller Olav Fjeldheim Horne, leder seksjon fag- og yrkesopplæring i Viken Fylkeskommune.

Men den uventede spredningen av koronaviruset har rammet norsk økonomi hardt.

Hvilke yrker og bransjer som er hardest rammet er litt ulikt i ulike deler av landet.

Olav Fjeldheim Horne, leder seksjon fag- og yrkesopplæring i Viken Fylkeskommune sier at situasjonen for lærlingene er uklar for høsten 2020. Foto: Viken fylkeskommune-– I Viken så er det spesielt frisørfag, reiseliv, hotell- og serviceyrkene som har merket betydelige utfordringer de siste ukene og om lag 2/3 av permitterte lærlinger i Viken fylkeskommune er innenfor disse fagområdene, sier Horne.

Setter inn tiltak

En viktig del av oppdraget til Fylkeskommunen handler blant annet om å finne det rette tilbudet til de enkelte søkerne. De fleste vil starte på en lærekontrakt eller en opplæringskontrakt.

I tillegg vil en del av søkerne få tilbud om fagopplæring i skole (alternativt vg3), og en gruppe vil tilbys kvalifiseringstilbud hvor yrkesveiledning, praksis i bedrift eller å ta opp fag er noen av mulighetene.

– Hvor store de ulike gruppene vet vi ikke før etter sommerferien da de fleste bedriftene har tatt inn de lærlingene de har kapasitet til å håndtere. Uansett vil Viken fylkeskommune sørge for at alle søkerne med rett til videregående opplæring får et tilbud, det sier Horne.

Er det noen som sitter igjen uten plass og kanskje uten mulighet til å søke skoleplass også, siden man ikke var forberedt på denne situasjonen?

– Søkerne har hatt mulighet til å endre søknadene frem mot 1.5 og det har nok noen av de mest usikre søkerne benyttet seg av. I tillegg er det som sagt slik at alle som har søkt læreplass og som har rett til tilbud om videregående opplæring vil få et tilbud, sier han og legger til slutt at hvilken type tilbud de ulike søkerne får avhenger blant annet av tilgang på læreplasser, oppbygging av fagopplæring i skoletilbud og hvilke kvalifiseringstilbud som kan være på plass høsten 2020.

[email protected]