Hjem Nyheter Ulikt sommertilbud i den nye kommunens barnehager

Ulikt sommertilbud i den nye kommunens barnehager

Drammen kommune har hatt et tilbud om sommerbarnehage i juli i flere år, mens i Svelvik og Nedre Eiker har de holdt sommerstengt i store deler av sommermåneden.  Fra 1. januar 2021 vil Drammens barnehager ha likt sommertilbud.

 –De gamle vedtektene om sommeråpne barnehager i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen er ikke harmonisert, men er ute på høring med frist 1. juli i år. Derfor vil de kommunale barnehagene i Svelvik holde sommerstengt i tre uker, Nedre Eiker i to uker i juli, mens Drammen har et sommertilbud i juli, forteller kommunalsjef barnehage i Drammen kommune, Anne Gjemmestad Nilsen.

Forberedt

Først 2. juni kunne kommunalsjefen kunngjøre at kommunen vil holde åpent i normal åpningstid for barn som av ulike grunner har behov for barnehageplass i juli.

–Vi var avventende med å gi ut informasjon fordi vi var usikre om det ville bli normal åpningstid, og om det var tilstrekkelig med fire sommeråpne barnehager som følge av smittevernregler. Men nå er det avklart, sier Gjemmestad Nilsen.

De fire barnehagene er Parktunet, Kobbervik, Fjell og Solhaugen.

–Barnehagene organiserer sommertilbudet sammen med de resterende i sin bydel, forteller kommunalsjefen for barnehage.

Ingen reaksjoner

Ifølge Gjemmestad Nilsen har det ikke kommet reaksjoner fra foreldre i Svelvik og Nedre Eiker om at det praktiseres tre ulike ordninger innen samme kommune.

–Jeg har ikke fått noen reaksjoner fra foreldre direkte til meg, med ett unntak. Jeg er ikke kjent med om virksomhetslederne har mottatt spørsmål om ulik praksis, sier hun og presiserer at i 2021 vil det bli gitt identiske tilbud til barn i de kommunale barnehagene.

Analyserer 

Ved en eventuell økning av koronasmitten i sommer – og behov for åpne barnehager for barn med foreldre i samfunnskritiske yrker – er kommunen forberedt på det, skal vi tro Gjemmestad Nilsen.

Det er kommunelegen som avgjør håndteringen, mens virksomhetene nå utarbeider planer for ulike scenarioer.

–Vi skal analysere sannsynligheten for om dette kan skje, og hvilke tiltak som vi da eventuelt må sette inn, sier Anne Gjemmestad Nilsen, som ikke ser for seg en stor oppblomstring av koronaviruset.

–Vi er inne i den andre uken uten nye smittetilfeller i Drammen, men vi må alltid ha planer for alle scenarier, sier hun.

[email protected]