Hjem Nyheter Ungdommen mer bevisst på falske nyheter

Ungdommen mer bevisst på falske nyheter

Kameratene Alfred Leander Thorsen (17) og Trond Loraas Hertzberg (17) leter ikke aktivt på nyheter, men får de fleste nyhetene servert gjennom sosiale medier og gjennom familie eller venner. 

Hvor leser dere nyheter da? 

Jeg leser nyheter på tv-displayet på toget, forteller Alfred og smiler. 

Han er heller ikke så glad i sosiale medier. 

Men hvis jeg først skal få med meg ting så liker jeg å lese forskningartikler.  Og er vel kanskje litt opptatt av å lese riktig informasjon, sier Alfred.

Ungdommen bevisst

Nær én av tre sjekket opp saken gjennom nettsøk, mens én av fem sjekket kjente nyhetskilder. Jentene sjekker gjennomgående i større grad enn guttene, det viser den nye undersøkelsen til Medietilsynet. 

Undersøkelsen er gjort blant 13 til 18 åringer. 

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand ønsker at ungdommene skal bli mer kritisk til informasjonen de leser i sosiale medier. Foto: Medietilsynet.

Mange ungdommer er åpenbart klar over at de kan eksponeres for falske nyheter, og den bevisstheten er bra. Men flere trenger å kjenne metoder og verktøy for å kunne sjekke saker de mistenker at ikke er sanne, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet har siden 2006 samlet inn data om barn og unges mediehverdag annethvert år gjennom Barn og medier-undersøkelsen. 

Ungdom er i større grad enn andre grupper på sosiale medier, der vi vet at det er lett å spre falske nyheter. Det kan være én årsak til at de svarer som de gjør. En annen årsak kan være at de unge er mer oppmerksomme på faren for falske nyheter, forteller Velsand.

Bruker aktiv sosiale medier

Trond Loraas Hertzberg (17) er mye på noe som heter Reddit og får meste av sin informasjon derfra.

Reddit er et nettsamfunn der brukere kan poste lenker til innhold på Internett. Andre brukere kan så stemme lenkene opp eller ned, etter hvordan man liker dem. Avstemning avgjør lenkenes fremtrendenhet på Reddit, og de mest populære lenkene vises på forsiden.

Siden Trond er en del på sosiale medier synes han at det er lettere å få sin informasjon derfra. 

Guttene er klar over at det spres mye falske nyheter på nettet og ønsker å ha et bevist forhold til det. Det er utrolig dumt at slikt skjer, og det skaper bare forvirring, sier Trond.

Les også: Om press, valg og forventninger

Jentene sjekker opp

I undersøkelsen kommer det også frem at jentene i samme aldersgruppe er mye flinkere til å spore opp informasjon når de kommer bort i noe som de mistenker er uriktig informasjon. 

Hvorfor tror dere det er slik at jentene skiller seg ut her?

Det gir mening at jentene er mye flinkere på det, men hvorfor det er slikt er vanskelig å forklare, sier Alfred Leander Thorsen (17). 

De liker vel å ha ting mer på plass, sier Trond.

Ønsker nasjonal strategi
Medietilsynet er opptatt av kritisk medieforståelse må få større plass i undervisningen fra tidlig alder.

Det bra at temaer som nettvett og kildekritikk får større plass i læreplanene fra høsten. Men for at endringene skal ha ønsket effekt, må også lærerne få et kompetanseløft – sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Sammen med Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet har Medietilsynet også laget et undervisningsopplegg for ungdomsskoletrinnet.