Hjem Nyheter Ungt miljøfokus på Fjordbyen

Ungt miljøfokus på Fjordbyen

Ungdom legger vekt på miljø og bærekraft i innspillene til planarbeidet for Fjordbyen.

Synne Trønnes (18) i Lier er en av dem som grep muligheten til å si sin mening om Fjordbyen i Lier og Drammen under ungdomskampanjen.

– Planene for Fjordbyen virker fine. Tenk så flott å kunne bo så nært Drammensfjorden. Det blir helt unikt, sier Synne Trønnes som også kan finne sin nye arbeidsplass der.

Hun er i ferd med å utdanne seg til helsefagarbeider og har lærlingkontrakt i hjemkommunen.

– Jeg er kjempefornøyd i Lier og med arbeidsplassen min, sier hun.

Hylles av ordføreren

390 klikket inn på den digitale portalen for medvirkning etter å ha sett videoen til de prosjektansvarlige. Nå er resultatene analysert. Unge prioriterer grønne verdier mest. Hensyn til miljø og bærekraft er viktigere for denne aldersgruppen enn for folk som er godt voksne.

– Det er bra ungdom legger mest vekt på miljø og bærekraft. Det passer flott for oss i grønne Lier og ambisjonen vi har for Fjordbyen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier.

– De unges stemmer er kanskje aller viktigst. Det er dem vi planlegger for, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen i Eidos Eiendomsutvikling.

3.000 har deltatt

Over 3000 innspill er gitt til planarbeidet i den digitale portalen. Det er derfor lett å sammenligne aldersgrupper.

Hos ungdom står bilen lavt i kurs. Der handler det om gode gang- og sykkelveier og godt kollektivtilbud. Mest forlokkende er forventninger om å bo og leve sjønært med liv på og ved sjøkanten med gangveier, restauranter, barer, kafeer og treffsteder.

– De unges engasjement og oppslutning er veldig morsomt. Det gir oss som skal realisere Fjordbyen ekstra energi i arbeidet, sier Ringdal.

80.000 visninger

Kampanjefilmen ble promotert 80.000 ganger på to uker. Flest visninger fikk filmen på Instagram, mens fire av ti har sett den på Facebook. De aller fleste var under 20 år.

Filmen er tatt opp på Brakerøya og Lierstranda. Det området skal forvandles fra gammel industri til en ny og moderne fjordby med 20.000 beboere og like mange nye arbeidsplasser.

Eidos Eiendomsutvikling skal levere forslag til områdereguleringsplan på senhøsten i år. Deretter skal forslaget avgjøres av politikerne i Lier.

[email protected]