Hjem Kultur Utstillingsåpning og bok-lansering ved Drammens Museum

Utstillingsåpning og bok-lansering ved Drammens Museum

– Boken presenterer en analyse og tolkning av symbolikken i de heldekorerte stuene, mot en bakgrunn av dekorasjonene i kirkene som gikk umiddelbart forut for stuene. Boken presenterer to hypoteser. Den første er at disse dekorasjonene, som dekker vegger og tak, er bilder på Tabernaklet slik det er beskrevet i 2. Mosebok. Den andre hypotesen er at tutekannens form og dekorasjon inneholder en subtil romantisk og erotisk tolkning av grallegenden, opplyser Ida M. Klingvall, prosjektkoordinator ved Drammens Museum. 

Thorkildsen og Klingvall under forberedelsen til utstillingen. Foto: Elin Eike Worren

Livets symboler er på denne utstillingen å anse som tegn, som tegnede, malte, vevde eller knyttede figurer. Det er valgt ut noen av symbolene som har prydet ornamenter og mønstre gjennom lange tider og over store avstander. Her er sola, blomsten, ansiktet, urtepotta, såtavla valgt, samt det vi har kalt kjærlighet da noen symbolske former kan også vise til relasjoner.

Utstillingen har tatt utgangspunkt i funnene som er gjort i forbindelse med forskningen forut for boken «Tabernaklet og den hellige gral». Og er forankret i Drammens Museums samlinger av malt folkekunst og i tak- og dørmaleriene i egen hallingstue, Torpostua, som siden 1915 har ligget på Friluftsmuseet på Marienlyst.

[email protected]