Hjem Nyheter Vaksinepille mot bjørkeallergi nå på blåresept

Vaksinepille mot bjørkeallergi nå på blåresept

Legemiddelselskapet ALK har utviklet en tablett som heter Itulazax for vaksinasjon

av trepollenallergi, som er allergi mot bjørk, or og hassel. Vaksinasjonen er nå godkjent på blåresept av Statens legemiddelverk.

Statens Legemiddelverk har besluttet at Itulazax refunderes etter blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon) fra og med 1. april.

Vaksinasjonstabletten er godkjent for voksne pasienter til behandling av moderat til alvorlig allergisk rinitt (nesetetthet) med eller uten konjunktivitt (øyeinflammasjon) forårsaket av pollen fra bjørk, or, hassel, bøk, agnbøk eller eik. Altså tre som hører til den homologe bjørkegruppen1.

Kan enkelt tas hjemme

Behandlingen som har vært godkjent til nå er i sprøyteform. Roger Indbryn, Medisinsk rådgiver i ALK Nordic, sier tablettbehandlingen vil spare pasientene og helsemyndighetene for mye ressurser.

– Det er positivt at vi nå kan tilby bjørkepollenallergikere, som tidligere ikke har fått tilstrekkelig lindring ved bruk av symptomlindrende legemidler, en ny vaksinasjonsbehandling som kan tas hjemme, sier han.

– Vi er glade for at produktet i tillegg er anerkjent av myndighetene for sine kvaliteter gjennom hele trepollensesongen, og ikke bare under bjørkesesongen, legger han til.

For alle med allergihistorikk

Itulazax er et legemiddel som passer pasienter som har allergiproblemhistorikk til tross for bruk av symptomlindrende legemidler og en positiv allergitest (hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test) mot den homologe bjørkegruppen.

– Itulazax er en smeltetablett som tas en gang om dagen i tre år, tilsvarende den injeksjonsbaserte behandlingen som har vært alternativet frem til nå, sier Roger Indbryn.

20 prosent har pollenallergi

I følge Astma- og allergiforbundet har i overkant av 20 prosent av den norske befolkningen mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Anslagsvis 10 prosent av dem som lider av allergisk rhinitt (allergisk snue og tett nese) vil ikke ha hjelp av symptomlindrende behandling alene3. For mange av disse pasientene vil Itulazax gi bedre livskvalitet ved å behandle årsaken til sykdommen og ikke bare symptomene. I tillegg vil flere ha mulighet til å gjennomføre vaksinasjonen da den krever betydelig færre legebesøk enn dagens behandlingsform med sprøyter.

Kliniske studieresultater

I de kliniske studieresultatene som lå til grunn for Statens legemiddelverks godkjenning, inngikk blant annet resultater fra en klinisk fase III-studie med Itulazax som ble avsluttet i 2017.

Studien viste signifikant reduksjon i allergisymptomer, samt signifikant mindre bruk av symptomlindrende medikamenter i bjørkepollensesongen i gruppen som ble behandlet med Itulazax sammenlignet med kontrollgruppen. Effekt viste seg å være likeverdig i hele or, -hassel og bjørkepollensesongen.

[email protected]