Regjeringen ønsker å gjøre det mulig å bruke alternative, digitale løsninger til taksameter i drosje. Foto: Kjell Brataas/SD

Varsler store drosjeendringer – Drammen taxi bekymret

Skrevet av Hina Aslam
30.07.2020 14:00 - OPPDATERT 31.07.2020 13:37

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lovverket som skal gjøre det mulig å bruke alternative løsninger til taksameter i drosje. Dagens apper holder ikke mål, og kan gi negative konsekvenser for passasjer, sjåfør og Skatteetaten. Det mener Drammen Taxi.

– Et taksameter som er til det beste både for sjåfør, kunde og skatteetaten koster ca 30.000 kroner. Mange av de nye apper koster ingenting og har derfor heller ikke de samme funksjonene, sier Odd-Ivar Gjersvik som er daglig leder i Drammen Taxi. 

Ønsker digitale løsninger

Regjeringen ønsker å legge til rette for at drosjevirksomhetene kan ta i bruk ny teknologi. Det vil kunne føre til en enklere arbeidshverdag for sjåførene og bedre betalingsløsninger for passasjerene.

– Derfor ønsker vi å se hvilke nye digitale løsninger som kan være et alternativ til taksameteret. Det er viktig at dette er sikkert både over beregning av pris for kunden og muligheten til å ivareta sikkerheten for passasjerene og sjåførene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

En rekke forskrifter må endres for at dette skal bli mulig. Forslag til disse endringene sendes nå på høring.  Det står i en pressemelding sendt av Samferdselsdepartementet.

Formålet er å:

  • Legge til rette for at løyvehaverne kan velge mellom å bruke taksameter eller nye digitale løsninger.
  • Innføre krav til de nye digitale løsningene som er tilsvarende dagens krav til taksameter.
- Med nye digitale løsninger kan vi gjøre det enklere å komme seg inn i drosjemarkedet, samtidig som myndighetene og folk flest har tillit til at aktørene i drosjebransjen opptrer på en ryddig og seriøs måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hariede. Foto: Stortinget

– Drosjenæringen står overfor store endringer i tiden som kommer. Fra 1. november 2020 trer disse i kraft, slik at det blant annet skal bli enklere å etablere seg i markedet. Taksameter en kostbar investering for mange. Med nye digitale løsninger kan vi gjøre det enklere å komme seg inn i drosjemarkedet, samtidig som myndighetene og folk flest har tillit til at aktørene i drosjebransjen opptrer på en ryddig og seriøs måte, sier samferdselsministeren.

Ikke sannsynlig i november

[annonse]
– Ingen av dagens apper har disse funksjonene. Man kan ikke se bort i fra at de kommer en gang, men ikke til 1.11.2020, sier Odd-Ivar Gjersvik, daglig leder i Drammen Taxi. 

 Han mener at nye digitale løsninger må ikke gå på bekostningen av passasjerens sikkerhet, skatteetatens krav til sikkerhet, dokumentasjon og etterkontroll. 

Et eksempel han nevner er da drosjeselskapet Uber ble etablert i Norge..

– Når de hadde etterkontroll av myndighetene ble det funnet ut at 9 av 10 betalte ikke skatt.  En stor andel av sjåførene gikk på NAV samtidig som de kjørte for Uber. Dette sier litt om hvilke kontrollmuligheter som per tidspunkt er mulig gjennom disse appene, sier Odd-Ivar Gjersvik.

Odd-Ivar Gjersvik, er daglig leder i Drammen taxi. Foto: Privat– Hva vet samferdselsdepartementet om hva som er mulig og hvordan skal man kunne føre kontroll? spørr han.

Dagens løsning med taksameter bygger på noen forutsetninger som de nye appene ikke har gjør.

– Man har kontroll på hvem som har kjørt bilen. Man vet hvor bilen har vært. Med dagens digitale løsninger for betaling vet man også hvem som har vært passasjer og man kan ikke korrigere bort turer for unndra skatt og avgifter, forteller han.

Hensikten er god

Det som er krystallklart er at regjeringen åpner for andre muligheter enn taksameter for at flere skal kunne etablere seg uten noen stor kostnad. 

– Ett taksameter som er til det beste både for sjåfør, kunde og skatteetaten koster ca 30.000,-. Mange av de nye apper koster ingenting og har derfor heller ikke de samme funksjonene, sier han.

Han sier at hensikten til regjeringen er sikkert god, men man hverken øker kravet til næringen eller etablerer mer sikkerhet for forbruker.

– Kommer det bedre løsninger gjennom apper, som har samme funksjoner som taksameter og som samtidig reduserer kostnadene, både for næringen og forbrukerne ønsker jeg disse velkommen, sier Odd-Ivar Gjersvik. 

Høringsfrist er 2. oktober 2020.

[email protected] 

Les mer om:

Drammen taxi Drosje