Hjem Nyheter Må be politiet om hjelp til lavere fart

Må be politiet om hjelp til lavere fart

Vegen skal utvides på en om lag 7,5 kilometer lang strekning for å gi plass til midtrekkverk, vegbelysning og forbikjøringsfelt på Loesmoen. Vegen er sterkt trafikkert i dag med nærmere 20.000 biler i årsdøgntrafikk (ÅDT). E134 er også en veldig ulykkesbelastet vegstrekning.

–Lav respekt for nedsatte fartsgrenser medfører en fare både for våre anleggsarbeidere og for trafikantene, understreker prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord som er entreprenør på veganlegget opplever dette problemet på kroppen daglig. De arbeider for å gjøre vegen mer trafikksikker, men opplever arbeidsforholdene som vanskelige og skremmende med tett trafikk og høy fart tett forbi deres daglige arbeidsplass.

Foto: Kjell Wold

–Problemet begynte da anleggsarbeidene startet i august i fjor, men så ut til å bedre seg noe utover høsten da aktiviteten økte langs hele veganlegget, forteller Hedalen.

–Vi håper økt oppmerksomhet fra politiet og trafikantene selv kan hjelpe oss å gjøre både vegtrafikken og arbeidsforholdene langs E134-strekningen tryggere. Det er i alles interesse, sier Tom Hedalen.