Hjem Nyheter Velger svart arbeid hvis det er billigst

Velger svart arbeid hvis det er billigst

Norstat har undersøkt hvor mange nordmenn som vil bruke håndverkere eller annen hjelp som jobber svart, hvis det er rimeligere enn hvitt. I undersøkelsen som er gjennomført på vegne av Codan Forsikring, svarer 14 prosent at de vil gjøre det.

– Bruk av svart arbeidskraft er et alvorlig samfunnsproblem. Det er forbudt, men som undersøkelsen viser velger mange likevel å kjøpe tjenester svart hvis de kan spare penger. Det kan fort bli dyrt. Hvis du for eksempel får oppussingsarbeid utført svart, og senere får en skade i huset som vanligvis dekkes av forsikringen, risikerer du redusert erstatning, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

1 av 5 unge
Skatt Øst gjorde i 2014 en analyse der de anslo at det årlig blir arbeidet svart for 420 milliarder kroner i Norge.

Undersøkelsen for Codan Forsikring viser at unge er mer tilbøyelige til å leie inn hjelp som jobber svart. Over 20 prosent av de mellom 18 og 29 år svarer at de vil gjøre det dersom det er rimeligere enn hvitt arbeid. Andelen som vil kjøpe svart arbeid synker i takt med alderen. Blant de som er 50 år eller eldre svarer 9 prosent at de ville valgt svart arbeidskraft hvis det er rimeligst.

– Det kan være dyrt å leie inn håndverkere, og unge i etableringsfasen med dårlig råd kan kanskje i større grad la seg friste til å leie inn svart arbeidskraft. Mange skjønner kanskje ikke hvor alvorlig dette er. I tillegg til at det kan få konsekvenser for forsikringsoppgjør, risikerer man også høye bøter og fengselsstraff. Man løper en høy risiko ved å benytte seg av svart arbeidskraft, sier Georg Richvoldsen.  

Fakta om undersøkelsen
Undersøkelsen er utført av Norstat for Codan Forsikring i et landsrepresentativt utvalg på 1005 respondenter i januar 2020.

14 prosent vil bruke håndverkere eller annen hjelp svart hvis det er rimeligere enn hvitt. Det er forskjell mellom aldersgruppene:

  • 18-29 år: 21 prosent
  • 30-39 år: 18 prosent
  • 40-49 år: 18 prosent
  • 50-59 år: 9 prosent
  • 60+ år: 9 prosent