Hjem Nyheter – Vi må ikke tenke «vi» og «de», men «oss»

– Vi må ikke tenke «vi» og «de», men «oss»

– Det er rasisme og diskriminering som skaper fronter og forskjeller. Når noen opplever det vanskeligere å komme inn i arbeidslivet. Når fattigdom går i arv. Dette hindrer at alle mennesker kan leve frie og selvstendige liv, sier han.

Det gode samfunn er ikke det samfunnet som har den høyeste gjennomsnittsinntekten per innbygger, men det samfunnet der inntektene er jevnest fordelt.

Det er det Gharahkhani jobber for og mener at alle bør bidra.

Slik vil det være mindre av psykiske lidelser blant folk, mindre vold både i nære og i fjernere relasjoner. Folk vil være stort sett mer fornøyd med livet enn i de samfunnene der ulikhetene er større.

– Den grunnleggende tanken bak velferdsstaten er at staten har påtatt seg ansvaret for å sikre velferden til alle i samfunnet, sier han.

Det er viktig at de som ikke er i stand til å forsørge seg selv sikres livsopphold.

Han sier at bak denne tankegangen ligger det et ønske om å unngå konflikter i samfunnet og dermed utvikle samfunnet videre.

– Det viktigste bidraget vi kan gjøre er å kvitte oss med å sette hverandre i bås. Vi må ikke lenger tenke «vi» og «de» men «oss», sier han og ønsker å minne om å gjøre sitt for et mer inkluderende samfunn.

Han mener at hele samfunnet må gi folk en sjanse.

– Arbeidslivet må ta et ansvar. Vi må ha lokalsamfunn der vi inkluderer hverandre også på fritiden. Så må vi tenke vi. Det betyr at vi må alle selv ta et ansvar for å delta i arbeidslivet og gjøre våre familier en del av lokalsamfunnet, mener han.

[email protected]