Hjem Nyheter Viken behandler 17.000 byggesøknader årlig – mange manuelt

Viken behandler 17.000 byggesøknader årlig – mange manuelt

– Omtrent halvparten av landets kommuner har fremdeles ikke digitalisert byggesaksbehandlingen sin på en tilfredsstillende måte. De siste månedene ser vi imidlertid at stadig flere kommuner har kommet i gang med dette, sier produkt- og markedsdirektør Anne Mette Havaas (bildet under) i Sikri, en ledende leverandør av saksbehandling, dokumentforvaltning og arkivering til offentlig sektor.

Hvert år bruker norske kommuner 1,4 milliarder kroner på å behandle 100.000 byggesøknader fra privatpersoner og bedrifter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunene i de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold mottok og behandlet 83.415 byggesøknader i perioden 2015 til 2019.

Markedsdirektør i Sikri, Anne Mette Havaas.

Søknaden går direkte til rett person

Havaas påpeker at en fullgod digitalisering av byggesaksbehandling innebærer at kommunens saksbehandlere mottar søknader og tilleggsinformasjon direkte inn i sitt fagsystem. 

– Dette effektiviserer dialogen mellom søker og saksbehandler, og gjør at kommunen rekker å behandle flere byggesøknader. I motsatt fall ender søknadene i kommunens innboks sammen med kanskje tusenvis av andre henvendelser. Da må hver søknad hentes manuelt og overføres til systemer som ikke gir støtte for byggesaksprosessen. Dette er å kaste bort verdifulle ressurser på helt unødvendige rutineoppgaver, sier Havaas.

Per i dag har 177 kommuner på landsbasis gått i gang med eByggeSak, et kommunalt verktøy for digitalisering av byggesaker. Det viser en oversikt fra Direktoratet for byggkvalitet.

Feil i nesten annenhver søknad

I kommuner som har investert i digitalisering blir søknadene koblet opp mot kommunekart, reguleringsplaner og regelverk. Dermed slipper saksbehandleren å lete opp informasjon. Direkte dialog mellom søker og saksbehandler gjør at det går raskere å sende tilleggsinformasjon og rette opp feil. Ifølge KS inneholder to av fem manuelle byggesøknader én eller flere feil.

– Heldigitalisering gir bedre beslutningsgrunnlag, kortere saksbehandlingstid og mer likebehandling av byggesøknader. I tillegg vil man kunne bruke automatisering og kunstig intelligens for å gjenkjenne mønstre og predikere hvordan ting vil utvikle seg flere år fram i tid, sier Havaas.

Store innsparinger

En overgang fra manuelle til digitale byggeprosessene i alle landets kommuner innebærer en potensiell besparelse på omtrent én milliard kroner årlig. Det viser beregninger Devoteam har gjort i en rapport utarbeidet for NHO, KS og digitaliseringsmyndighetene.

Og potensialet for kostnadskutt begrenser seg ikke bare til byggesøknader. Hadde bygg- og anleggssektoren hatt samme produktivitetsutvikling som andre sektorer – landbruket holdt utenfor – ville kostnadene vært 40 prosent lavere. Det viser en fire år gammel rapport fra Verdens økonomiforum (WEF). Rapporten fremhever digitalisering som et sentralt verktøy for å få ned kostnadene.

[email protected]

 

FAKTA: Dette er Sikri

* Ledende leverandør av løsninger innen saksbehandling, arkivering og dokumentforvaltning, derav Elements eByggesak.

* Jobber tett med aktører som Digitaliseringsdirektoratet, Arkivverket og KS for å øke samspillet i offentlig sektor. 

* Har 110 ansatte i Oslo, Kristiansand, Bergen og Sandefjord.

* Skilt ut fra Evry i desember 2019.