Jon-Ivar Windstad slutter i Kirkens Bymisjon i Drammen. Her sammen med styreleder Kristin Claudi. Foto: Torbjørn Tandberg.

Windstad slutter i Bymisjonen

Skrevet av Bjørn Larsen
11.02.2020 09:41 - OPPDATERT 11.02.2020 14:10

Etter å ha ledet Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen i 15 år, har Jon-Ivar Windstad og Kirkens Bymisjon blitt enige om at han forlater organisasjonen, fremgår det av en pressemelding fra Bymisjonen.

Under Windstads ledelse har Kirkens Bymisjon utviklet seg fra å være en liten organisasjon med tre medarbeidere til å bli en virksomhet med flere enn 100 medarbeidere. Da han tiltrådte, var budsjettet 680.000 kroner. Nå er omsetningen omkring 80 millioner kroner og organisasjonen driver en rekke ulike prosjekter. I Windstads ledertid har Kirkens Bymisjon også startet opp flere tiltak i Kongsberg og Hønefoss. 

Styreleder i Kirkens Bymisjon i Drammen, Kristin Claudi, berømmer Windstad for all aktivitet han har skapt, for de gode resultatene som er oppnådd i hans ledertid og for måten han har gjort Kirkens Bymisjonens arbeid kjent – både lokalt og nasjonalt. 

– Under Jon-Ivars ledelse har Kirkens Bymisjon gått fra å være ganske usynlig til å bli en slagkraftig organisasjon med et svært godt omdømme, sier Claudi. 

– Det har vært en fantastisk reise. Jeg har fått anledning til å lede en flott organisasjon med engasjerte medarbeidere og frivillige, som alle gjør en betydelig innsats for de som trenger det mest i samfunnet. Jeg ønsker nå å bruke min erfaring og kunnskap til å bidra til nyetableringer og utvikling innenfor nye områder, sier Windstad.