Trygg Trafikk ønsker flere strekninger med midtrekkverk eller forsterket midtoppmerking Foto: Colourbox

13 personer omkom i juni-trafikken

51 personer har mistet livet i trafikken det første halvåret. Det er fem flere enn i samme periode i fjor. Møteulykkene dominerer ulykkesstatistikken.

Så langt i år har 24 personer omkommet i møteulykker. Det utgjør nesten halvparten av alle omkomne i trafikken.

– Bilførere i enten møteulykker eller utforkjøringer er de som oftest er representert i dødsulykkene. Det har vært ekstra mange møteulykker i år. I denne typen ulykker er det mer enn ett involvert kjøretøy og derfor er det ekstra høyt skadepotensial i disse ulykkene, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

Ønsker flere midtrekkverk og forsterket midtoppmerking

Trygg Trafikk mener det er viktig at myndighetene prioriterer å bygge midtrekkverk eller forsterket midtoppmerking på ulykkesutsatte strekninger.

– Midtrekkverk forebygger møteulykker på en effektiv måte. Dette trenger vi mer av. Der hvor det ikke er gjennomførbart, bør det benyttes forsterket midtoppmerking. Dette er et tiltak vi vet fungerer, sier Steen.

Skru på bilmodus

Førerfeil er den hyppigste medvirkende årsak til dødsulykkene i trafikken i Norge. Uoppmerksomhet får store deler av skylden.

– Det er for mange som lar seg distrahere mens de kjører bil. Det er tydeligvis vanskelig å la mobilen ligge i fred. Derfor anbefaler vi at alle bruker funksjonen «bilmodus» eller «kjøremodus» på telefonen. Dette ligner på den mer kjente «flymodus» og hindrer at du mottar varsler mens du kjører, sier Steen.

Førerstøttesystemer er der for å forebygge ulykker

Selv om bilene har fått store skjermer som kan bidra til distraksjon, har de også utviklet en del førerstøttesystemer som blant annet kan forebygge møteulykker.

-–Du bør ikke skru av førerstøttesystemer som er der for å hjelpe deg, i tilfelle du er uoppmerksom, sovner eller får et illebefinnende. «Lane assistant» eller kjørefeltassistent er et slikt hjelpemiddel. Den varsler hvis bilen oppdager at du er på vei over i motsatt kjørefelt eller over kantlinjen. Noen systemer hjelper deg også til å holde kjørefeltet. Dette er et av flere gode eksempler på løsninger som er i nyere biler for å forebygge ulykker. Har du dette i bilen, må du ikke skru den av selv om den kan irritere deg, oppfordrer Steen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *