Hvordan bruke en kalkulator for lån

Hvordan regner man ut effektiv rente på lån og hvilke forbehold bør man ta som låntaker? Her går vi gjennom de viktigste punktene.

Før du godkjenner opptak av ny gjeld er det særdeles viktig å gjøre seg kjent med kostnadene som følger med. 

Et lån består av mer enn kun den nominelle renten og gebyrene kan ha en vesentlig innvirkning på totalbeløpet som må betales tilbake. I tillegg har det mye å si om lånet er variabelt eller bruker en flytende rente.

Her går vi gjennom hvordan et lån beregnes og tar en titt på nyttige verktøy som kan være til hjelp, slik som en lånekalkulator.

Innholdsfortegnelse

Hva påvirker lånets kostnader?

Kort oppsummert vil et lån påvirkes av alle gebyrer, avgifter og merkostnader som følger med, inkludert renten. Her er de viktigste:
Summen du låner.

 • Lånet sin nominelle rente.
 • Nedbetalingstiden (hvor lang tid du har til å betale tilbake pengene).
 • Merkostnader, slik som gebyrene for opprettelse av låneavtalen og administrasjon.

La oss gå gjennom de viktigste.

Renten

Renten er som regel den delen som har størst påvirkning på lånets kostnader.

Du må kjenne til både den nominelle og effektive renten, der førstnevnte kun viser det isolerte rentenivået som banken krever seg betalt.

Med den effektive renten bakes alle merkostnader inn, slik som de gebyrene banken krever. I utvalgte tilfeller kan det effektive rentenivået være vesentlig forskjellig fra det nominelle, noe man gjerne observerer hos smålån og sms-lån.

Ta i bruk en lånekalkulator

Det er tryggere, og ikke minst enklere enn å benytte seg av en lånekalkulator, fremfor å skrive ned kompliserte renteligninger på egenhånd.

Som et eksempel er det mulig å kalkulere lånets kostnad hos lånekalkulator1.no, ved hjelp av deres lånekalkulator, enten som et annuitetslån eller serielån.

Fordelene med en lånekalkulator er som følger:

 • Kalkulatorene er kostnadsfrie og du kan enkelt fylle inn informasjonen på egenhånd.
 • Lar oss inkludere både lånebeløp, gebyrer og antall terminer
 • Du slipper å bruke kalkulatoren selv for å regne ut.

Nedsiden ligger i at en lånekalkulator ikke tar forbehold for variable renter. Kostnadseksempelet kan ende opp med å være vesentlig forskjellig fra hva man ender opp med å betale (hvis lånet har flytende rente).

De fleste lånekalkulatorer viser heller ikke andre kostnader som ofte legges til. Disse er rent teknisk ikke en del av lånekostnaden, men har en viktig påvirkning på totalkostnaden.

For eksempel statlige avgifter, eller hva det koster å forsikre en bil du har finansiert.

Ergo: Ved bruk av en lånekalkulator er det viktig å ta forbehold om at estimatene kan ha vesentlige avvik fra realkostnaden.

Variabel vs. fast rente

Samtidig er det viktig å påpeke forskjellen mellom en fast og variabel rente. Med fast rente forholder du deg til den samme lånekostnaden gjennom hele lånets levetid.

Med en variabel rente kan lånet bli enten billigere eller dyrere å betjene, avhengig av eksterne forhold. Variable renter påvirkes av styringsrenten og det betyr at de månedlige betalingene kan enten stige eller falle i løpet av perioden.

Som Sparebanken Sør påpeker er det viktig å teste ut med kalkulatoren for å se hva avdraget blir hvis man opplever en renteøkning.

Norges sentralbank har i løpet av det siste året vært aggressiv med gjentatte rentehevinger, som igjen har lagt sterkt press på husholdningers økonomi, da betjeningskostnadene fortsetter å øke.

Eksempel på kalkulering

La oss ta et eksempel hvor vi låner 100 000 kroner for å finansiere et oppussingsprosjekt.

Variablene er som følger.

 • 100 000 kr (annuitetslån)
 • Nedbetalingstid på 3 år
 • Nominell rente på 10 prosent
 • Gebyr for etablering på 1 000 kr
 • Termingebyr på 40 kr
 • 12 terminer per år

For å regne ut lånets rentekostnad må vi også inkludere gebyrene, samt justere for nedbetalingsperioden.

Begynn med å kalkulere antallet terminer, i dette tilfellet 36 stykk (3 års nedbetalingstid med 12 terminer per år).

Summer totalkostnadene og legg til den nominelle renten.

Eksempel på utregning av lån

Nedenfor ser du et eksempel på en slik ligning, enda variablene er noe forskjellige fra eksempelet ovenfor.

I dette eksempelet låner vi 100 000 kr over 5 år, med 5 prosent nominell rente. Etableringsgebyret er på 1 000 kr, med et administreringsgebyr på 50 kr (termingebyr).

PS: Med en lånekalkulator kan du legge inn variablene på under 10 sekunder.

Resultatet blir da som følger:

Formula for kalkulering av effektiv rente
Hva er forskjellen mellom effektiv og nominell rente på lån?

Nominell rente viser kun bankens rentekostnad, mens effektiv rente inkluderer (og baker inn) øvrige gebyrer slik som etableringsgebyr og termingebyr.

Hva koster et lån typisk i Norge?

Kostnadene er helt avhengige av hvilket type lån du ønsker å ta opp. Som et eksempel vil boliglån være langt billigere enn forbrukslån. Mye avhenger av hvorvidt det stilles sikkerhet for lånet i låntakers eiendeler.

For et boliglån kan du forvente å betale omkring 5-6 prosent i 2024.

Lån til forbruk (uten sikkerhet) kan koste alt fra 12-13 prosent, opp mot 30-40 prosent.

Hvordan fungerer en lånekalkulator?

En lånekalkulator er et gratisverktøy som gjør det mulig å regne ut lånekostnadene før man inngår en avtale eller søker. De har noen viktige begrensninger, gitt at de ikke tar forbehold for variabel rente der bankene skrur opp eller senker rentenivået. De inkluderer heller ikke avgifter og ekstrakostnader, slik som forsikring.