Begrensede muligheter for å bekjempe pukkellaks i sjø

Det er vanskelig å ta ut mer pukkellaks i sjøen uten å ta livet av uforsvarlig mye atlantisk laks, sjøørret og sjørøye, viser ny rapport. – Basert på rapporten vil det, selv med et utvidet uttak i sjøen, fortsatt være nødvendig med samme omfattende nivå av tiltak i elv for å lykkes med å bekjempe […]