Maria-Diane Slettvik, senterleder på a-krimsenteret i Tønsberg.

– Advarer mot oppsøkende håndverkere i Drammen

A-krimsenteret i Tønsberg advarer nå mot useriøse håndverkere som leverer reklame på døra til huseiere i Drammensområdet

Årlig blir boligeiere og sameier oppsøkt av useriøse håndverkere som tilbyr sine tjenester på døra eller via flygeblader i postkassa. Aktørene har en allsidig portefølje av tjenester gjerne mot forskuddsbetaling. Denne uken er oppsøkende håndverkere observert av privatpersoner i Drammensområdet. Nå advarer a-krimsenteret i Tønsberg.

– Vi har informasjon om at oppsøkende håndverkere er observert i Drammensområdet. Dersom du blir oppsøkt ønsker vi gjerne tips. Dette er mobile aktører som forflytter seg raskt, derfor er det viktig for oss å vite hvor de befinner seg for å kunne kontrollere, sier Maria-Diane Slettvik, senterleder på a-krimsenteret i Tønsberg.

Og legger til: – Vi fraråder folk å kjøpe tjenester fra oppsøkende håndverkere. Seriøse håndverkere går ikke dør til dør. Vi anbefaler at du avslår slike tilbud, det gjelder også for virksomheter som blir kontaktet for å inngå samarbeid.

Truende oppførsel og dyrere enn avtalt

Hun forteller at håndverkerne gjerne kan virke både sympatiske og tillitsvekkende når de skal selge sine tjenester, men når arbeidet er i gang blir tonen fort annerledes.

– Dette er høyst sannsynlig useriøse aktører som hverken har nødvendige fagkunnskaper, som bevisst unndrar skatt og avgift og utnytter arbeidstakere. Flere har også truende oppførsel, sier Maria-Diane Slettvik, som er bekymret for at folk skal bli forsøkt lurt.

 Oppdragene starter ofte i det små, men utvikler seg raskt til å bli både omfattende og dyrere underveis. Det starter gjerne med et tilbud om å gjøre en jobb for ti-tjuetusen kroner, men kan fort ende opp med at du må punge ut hundretusenvis av kroner. Tilbake sitter kunden med dårlig eller ikke ferdigstilt jobb, og ingen reklamasjonsrettigheter.

Eldre er særlig utsatt

A-krimsenteret i Tønsberg, kjenner til at de oppsøkende håndverkerne gjerne kartlegger områder i forkant. Slik vet de hvilke boliger som er attraktive. Særlig eldre mennesker i eneboliger er utsatt.

– Vi oppfordrer til en prat med foreldre eller besteforeldre om risikoen ved å inngå avtaler med oppsøkende håndverkere. Du risikerer ikke bare dårlig håndverk, men kan også uforvarende bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet. Her er det rett å slett best å takke høflig nei, sier Slettvik.

Ta en bakgrunnssjekk

Dersom du skal kjøpe tjenester, anbefaler a-krimsenteret i Tønsberg alltid en sjekk av virksomheten du vurderer før du inngår skriftlig avtale.

– Vi anbefaler at du sjekker om firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene, her kan du også se om de betaler merverdiavgift. Få et skriftlig tilbud på arbeidet og avtal på forhånd til hvilken pris, og be gjerne om referanser, sier Slettvik.

A-krimsenteret i Tønsberg

 • A-krimsenteret i Tønsberg ble etablert i 2016 og har siden arbeidet målrettet for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Telemark, Vestfold og Buskerud. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
 • Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
 • A-krimsenteret i Tønsberg er et av totalt åtte a-krimsenter på landsbasis. De andre a-krimsentrene er etablert i Alta, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. I tillegg er det tre formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.

Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Hva du bør gjøre før du velger håndverker:

 • Sjekk om virksomheten er registrert i merverdiavgiftsregisteret
 • Sjekk om virksomheten er registrert med ansatte
 • Sjekk at arbeidstakerne bærer HMS-kort
 • Få et skriftlig tilbud på arbeidet som skal utføres, og avtal på forhånd til hvilken pris. Da står du sterkere i reklamasjons- og klagesaker
 • Be om og sjekk gjerne referanser fra andre som har brukt virksomheten
 • Be om faktura slik at du har en bekreftelse på hva du betaler for
 • Betal via bank. Når man betaler for tjenester via bank, blir det vanskeligere å unndra skatter og avgifter

Slik kjøper du håndverkstjenester trygt

 • På handlehvitt.no kan du lese mer om hvordan du kjøper tjenester trygt.
 • Offentlige etater og bransjeorganisasjoner har laget en grundig veileder som tar deg gjennom stegene på hva du som forbruker bør sjekke før du inngår avtale. Denne finner du på skatteetaten.no/tettpa/veileder.

Tips  
Observerer du oppsøkende håndverkere i ditt nabolag, ønsker a-krimsenteret tips om dette. Slik tipser du:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *