Laksefisker som kaster med flue i Verdalselva (arkivfoto). Foto: Kim Abel/Naturarkivet.

Ber om tips og styrker kontroll av laksefiske

Statens naturoppsyn øker tilstedeværelsen, og ber publikum tipse om ulovlig laksefiske etter at fisket i 33 elver og store sjøområder måtte stenges.

- Miljødirektoratet styrker gjennom Statens naturoppsyn tilstedeværelsen i de elvene som er stengt for laksefiske, og i sjøområdene knyttet til de samme elvene, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

– Felles dugnad å redde laksen 

Den økte innsatsen mot ulovlig laksefiske skjer etter at Miljødirektoratet så seg nødt til å stoppe fisket av laks i 33 elver fra 23. juni, og i sjøen fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag. Så langt i laksesesongen har det vært rekordlave mengder laks som har kommet opp i elvene fra havet, i Trøndelag og sørover.  Stansen i laksefisket ble innført for å sørge for at det kommer nok gytefisk opp i elvene, til at det blir nok lakseunger neste år til å føre bestandene videre.

– Det er en felles dugnad å redde den atlantiske laksen vår. Vi ber alle som observerer ulovlig laksefiske både i elv og sjø om å sende inn tips, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Tips-ordning og reaksjoner på miljøkriminalitet 

Publikum kan sende inn tips om ulovlig laksefiske og annen miljøkriminalitet på Miljødirektoratets nettside. Alle tips vil bli behandlet fortløpende.

Miljødirektoratet reagerer med anmeldelser og overtredelsesgebyr på ulovlig fiske. Les mer om hvordan Miljødirektoratet reagerer på miljøkriminalitet, og se statistikk.

Ny vurdering tidlig i juli  

Miljødirektoratet gjør en ny evaluering av innsiget av laks for hele landet i starten av juli, og vurderer behov for tiltak, inkludert de vassdragene og sjøområdene som ble stengt for fiske 23. juni.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *