ylkesordfører Tore Opdal Hansen (H)og statssekretær i Kommunal - og Ole Gustav Narud (SP). Foto: Torgeir Kristiansen, Buskerud fylkeskommune

Fikk ingen løfter om mer penger til Buskerud

–Vi fikk ingen løfter om mer penger til Buskerud, men jeg opplever at departementet lyttet godt og har forståelse for at situasjonen vi har havnet i etter etableringen av nye Buskerud fylkeskommune fra nyttår er krevende, sier fylkesordføreren.

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen møtte i dag Kommunal- og distriksdepartementet for å informere om den krevende økonomiske sitasjonen i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune må som følge av manglende inntekter fra staten omstille og redusere tilbudet til innbyggerne med 250 millioner kroner, økende til 300 millioner kroner de neste årene.

Lyttet og var interessert

Det var statssekretær Ole Gustav Narud (SP) som representerte kommunal- og distriktsdepartementet i møtet.

–Vi la vekt på å forklare situasjonen vi er kommet i etter oppløsningen av Viken. I nye Buskerud har vi ikke lenger råd til å gi innbyggerne det samme tilbudet om de fikk da vi var en del av Viken. Skal vi klare det må staten sende mer penger til Buskerud i statsbudsjettet enn vi nå får», sier Tore Opdal Hansen.  

600 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet av fylkeskommunene

Det nye inntektssystemet fra staten består av mange fordelingsnøkler, og flere av disse slår negativt ut for Buskerud. En oversikt over inntektene norske fylker får fra staten viser at Buskerud får 14 240 kroner, mens gjennomsnittet av fylkene får 16 530 kroner per innbygger. Totalt innebærer dette om lag 600 millioner kroner mindre i årlige inntekter for Buskerud

–Min påstand er at det ikke er mulig å drive en fylkeskommune på en forsvarlig måte med de pengene vi i dag får fra staten. Vi burde satse, i stedet for å kutte. Det er ikke riktig at innbyggerne i Buskerud skal få et tilbud som er dårligere enn tilbudet som gis i andre fylkeskommuner, sier Opdal Hansen.

Buskerud fylkeskommune mistet milliardverdier 

Som følge av Stortingets vedtak om at Buskerud skulle bli en del av Viken, mistet fylkeskommunen eierskapet i Vardar som gikk over til kommunene i fylket. Dette var også tema i møtet med departementet.

Da eierskapet i Vardar ble overført var det ingen som visste at Stortinget kort tid etter skulle oppløse Viken igjen. Estimert verditap for fylkeskommunen er 6-8 milliarder kroner (egenkapitalverdi), og mellom 50 til 150 millioner kroner i årlig inntekt avhengig av kraftpriser.

–Med disse midlene ville vi unngått store deler av de dramatiske kuttene som nå gjennomføres. Denne vinglingen i Stortinget har kostet Buskerud fylkeskommune dyrt. Det er statens ansvar at vi mistet disse verdiene, og det er bare rett og rimelig at staten nå tar regninga for det de har stelt i stand. Hittil har staten lempet dette over på Buskeruds innbyggere. Det er ikke riktig, og dette vil vi også følge opp, sier fylkesordføreren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *